Конфлікт інтересів у публічних закупівлях

Із 19 квітня 2020 року замовники зможуть керуватися визначенням поняття «конфлікт інтересів», яке в розумінні Закону про публічні закупівлі запровадив Закон № 114. Тож потрібно буде вживати заходів, аби на всіх стадіях закупівлі запобігти конфлікту інтересів — як реальному, так і потенційному.

Потенційний конфлікт інтересів — наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів — суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Як виявляти конфлікт інтересів

Урегулювання конфлікту інтересів у закупівлях

Нова редакція Закону про публічні закупівлі має адаптувати законодавство України acquis Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони. Тож доцільно розглянути європейську практику щодо конфлікту інтересів, який унормовують Кодекси етичної поведінки державних службовців (далі — Кодекси).

Положення Кодексів** умовно можна поділити на:

  • загальні принципи поведінки — уважність, увічливість, порядність, чесність;
  • правила, що регулюють діяльність держслужбовця, — робота з конфіденційною інформацією, конфлікт інтересів, отримання подарунків тощо.

** За матеріалами інформаційної довідки, підготовленої Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит Комітету ВРУ.

На основі Кодексів Мінекономрозвитку розробило Настанови щодо етичної поведінки замовників під час здійснення публічних закупівель (лист від 01.04.2019 № 3304/13647-06). Їх уповноважений орган рекомендує використовувати, аби:

  • сформувати загальноприйняті норми етичної поведінки;
  • дотримати основних принципів закупівель;
  • запобігти можливим правопорушенням та конфлікту інтересів.

Положення, що стосуються конфлікту інтересів, містить також Директива Європейського Парламенту і Ради № 2014/24/ЄС від 26.02.2014 про державні закупівлі (далі — Директива 2014/24/ЄС). Її вимоги наведемо в таблиці.

Хто

Що мають робити

Держави-члени

Забезпечувати, аби замовники вживали заходів для:

  • ефективного запобігання, виявлення та розв'язання конфлікту інтересів, що виникають під час процедур закупівель;
  • уникнення будь-яких спотворень конкуренції та забезпечення рівного ставлення до всіх суб'єктів господарювання

Вимагати від замовників:

  • вживати заходів з боротьби із шахрайством, протекціонізмом і корупцією;
  • ефективно запобігати, виявляти та розв'язувати конфлікти інтересів, що виникають під час конкурсної процедури надання концесій, аби уникнути будь-якого порушення конкуренції та забезпечити прозорість надання концесії та рівність до всіх претендентів та заявників

Державний замовник

Уживати всіх передбачених законодавством засобів, аби запобігти спотворенням під час процедур закупівель, які випливають із конфліктів інтересів. Це може включати процедури виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів

Виключати — безпосередньо або на вимогу держави-члена — будь-якого господарюючого суб'єкта з участі у процедурі закупівлі, якщо конфлікт інтересів не можна усунути іншими, менш кардинальними заходами

Які ситуації за Директивою 2014/24/ЄС охоплює поняття «конфлікт інтересів»?

По-перше, коли працівники замовника або постачальника, що діє від імені замовника, які беруть участь у проведенні процедури закупівлі або можуть вплинути на її результати, мають прямо або опосередковано фінансовий, економічний або інший особистий інтерес. І цей інтерес можна сприймати як компроментацію їхньої неупередженості та незалежності в контексті процедури закупівлі.

По-друге, коли працівники замовника, які залучені до конкурсної процедури надання концесії або можуть вплинути на результати такого конкурсу, мають прямо або опосередковано фінансовий, економічний або інші особисті інтереси. І це може піддати ризику їх неупередженість і незалежність під час такої процедури.

Ухвалені заходи щодо конфлікту інтересів не повинні виходити за рамки того, що суворо необхідно, аби запобігти можливому конфлікту інтересів або усунути конфлікт інтересів, що був ідентифікований (ст. 35 Директиви 2014/24/ЄС).

Запобігання конфлікту інтересів у закупівлях
Запобігання конфлікту інтересів у закупівлях

Як запобігти конфлікту інтересів


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді