Неповний робочий день: що зі стажем і надбавкою за ранг

Автор

ЛЕВАДСЬКИЙ Іван

консультант з обліку та оподаткування, Київ
Держслужбовцю можна встановити неповний робочий день. А от коли керівник зобов’язаний це зробити і як вплине такий період на привілеї держслужби – розглянемо далі.

Правові та організаційні засади державної служби встановлює Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі – Закон № 889) та правила внутрішнього службового розпорядку держоргану. Ці правила затверджують загальні збори держслужбовців відповідного держоргану за поданням керівника державної служби і виборного органу профспілки. За основу беруть Типові правила внутрішнього службового розпорядку, затверджені наказом НАДС від 03.03.2016 № 50 (далі – Типові правила).

Розглянемо детально, як Закон № 889 і Типові правила регламентують режим роботи і тривалість робочого часу державного службовця та чи дозволяють ці нормативи працювати держслужбовцеві у режимі неповного робочого часу.

Яким держслужбовцям встановлюють неповний робочий день

Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень. Зазвичай держслужбовці мають п’ять робочих днів на тиждень та два вихідних дні (ч. 1–2 ст. 56 Закону № 889).

Однак, коли держорган встановлює режим роботи, він має врахувати загальноприйнятий режим роботи підприємств, установ, організацій у певній місцевості. Керівник відповідного держоргану, робота у якому має свою специфіку, за службової необхідності може установлювати для нього й інший режим роботи відповідно до законодавства про працю (п. 2 розд. ІІІ Типових правил). Проте нормальна тривалість робочого часу державного службовця все одно не може перевищувати 40 годин на тиждень.

А от неповний робочий день чи тиждень держслужбовцю можуть установлювати лише за згодою керівника державної служби.

Керівник державної служби зобов’язаний установити неповний робочий день/тиждень лише на прохання:

  • вагітної жінки;
  • одинокого держслужбовця, який має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, у т. ч. яка перебуває під його опікою, або який доглядає за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку (ч. 3 ст. 56 Закону № 889).

Тож у для цих держслужбовців керівник державної служби не може відмовити у задоволенні їх прохання. Для інших держслужбовців керівник державної служби може встановити неповний робочий день/тиждень за їх проханням на власний розсуд лише якщо це не вплине на роботу держоргану.

Водночас установити неповний робочий день/тиждень керівник державної служби може для всіх держслужбовців за власною ініціативою, проте це вважатиметься зміною істотних умов державної служби. Про це керівник державної служби згідно із частиною 4 статті 43 Закону № 889 письмово повідомляє держслужбовців не пізніш як за 30 календарних днів до запровадження неповного робочого дня/тижня.

Зверніть увагу, за неповного робочого дня працю держслужбовцеві оплачують пропорційно відпрацьованому часу (ч. 3 ст. 56 Закону № 889).

Держслужбовець самостійно обирає скільки годин працювати протягом дня – дві, три, чотири години чи іншу кількість часу, яка виражається не лише в годинах, а й хвилинах. У розпорядчому документі керівник державної служби встановлює/затверджує режим роботи. Це може бути різна або однакова тривалість робочого часу протягом дня, або в окремі дні повна тривалість робочого часу, в окремі дні – неповний робочий час, та взагалі без виходу на службу у робочий день (якщо встановлено неповний робочий тиждень). У наказі зазначайте «неповний робочий день» або «неповний робочий тиждень», вкажіть дні, у які держслужбовець працюватиме, у які години початок/закінчення служби тощо.

Як обчислити стаж держслужби

Стаж держслужби прямо впливає на розмір оплати праці держслужбовця і кількість днів його відпочинку. Адже такий стаж надає держслужбовцеві право на надбавку за вислугу років та додаткову оплачувану відпустку (ч. 1 ст. 46 Закону № 889). Аби обчислити стаж держслужби правильно, керуйтеся Законом № 889 та Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою КМУ від 25.03.2016 № 229 (далі – Порядок № 229).

До стажу держслужби зараховуйте, зокрема, час, протягом якого держслужбовець перебуває на посаді державної служби відповідно до Закону № 889, період, коли він не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з держорганом (п. 1, п. 9 ч. 2 ст. 46 Закону № 889, п. 4 Порядку № 229).

Ані Закон № 889, ані Порядок № 229 не забороняють зараховувати до стажу держслужби період, у який працівник перебував на посаді держслужби у режимі неповного робочого часу (неповного робочого дня/тижня).

Отже, держслужбовцеві, який перебуває на посаді державної служби відповідно до Закону № 889, зараховуйте до стажу держслужби період роботи у режимі неповного робочого дня/тижня на загальних підставах.

Що з надбавкою за ранг

Надбавка за ранг є обов’язковою складовою заробітної плати держслужбовця (ч. 2 ст. 50 Закону № 889). Розміри надбавок до посадових окладів за ранги держслужбовців затверджені постановою КМУ від 18.01.2017 № 15. Для найнижчого дев’ятого рангу державної служби – надбавка до посадового окладу становить 200 грн, з підвищенням рангу на одиницю, надбавка за ранг зростає на 100 грн.

Зверніть увагу, держслужбовцю, який працює неповний робочий день/тиждень, надбавку за ранг виплачуйте пропорційно відпрацьованому часу. Таку вимогу містить пункт 2 постанови КМУ «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» від 20.04.2016 № 306 та частина 3 статті 56 Закону № 889, оскільки надбавка за ранг є складовою оплати праці.

Розглянемо приклад.

Приклад. Розрахунок зарплати за неповного робочого часу

Держслужбовцю встановлено посадовий оклад 5600 грн, надбавку за 8-й ранг державної служби 300 грн, За його проханням встановленорежим 4-годинного робочого дня За вересень нараховано щомісячну премію у розмірі 30% посадового окладу. Як обчислити йому заробітну плату.

У вересні відпрацьовано 21 робочий день по 4 години або 84 години із місячної норми праці (168 год).

Визначаємо складові його зарплати пропорційно відпрацьованому робочому часу:

  • посадовий оклад – 2800 грн (5600 грн ÷ 168 год × 84 год);
  • надбавка за ранг – 150 грн (300 грн ÷ 168 год × 84 год);
  • щомісячна премія – 840 грн (5600 грн × 30% ÷ 168 год × 84 год) або (2800 грн × 30%).

Отже, зарплата держслужбовця за вересень за неповного робочого дня складає 3790 грн (2800 грн + 150 грн + 840 грн).

Усі складові зарплати держслужбовця, для якого встановлено неповний робочий день/тиждень, обчислюють пропорційно відпрацьованому робочому часу. При цьому немає значення що це за складова – надбавка за ранг, надбавка за вислугу років, виплати за додаткове навантаження чи щомісячна премія. Головне правильно визначити розмір складових зарплати держслужбовця.зміст

скачати посадову інструкцію