Що чекає на українців у новому пакеті змін до трудових відносин в умовах війни - подробиці

Теми:
Війна вимагає швидкого реагування не лише в зонах бойових дій, а й у законодавчому тилу. На підході «пакет № 2» змін до трудових відносин.

Що чекає на українців у новому пакеті змін до трудових відносин в умовах війни - подробиці

Війна вимагає швидкого реагування не лише в зонах бойових дій, а й у законодавчому тилу. Першу порцію «трудових» змін передбачив Закон № 2136-ІХ. Але він дозволив лише частково вирішити нагальні питання з гострих воєнних викликів, які постали перед роботодавцями в частині організації трудових відносин та забезпечення трудових прав працівників. На підході «пакет № 2» змін до трудових відносин, який передбачає:

 • на час воєнного або надзвичайного стану усі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу можуть здійснюватися та вестися в електронній формі з використанням технічних засобів електронних комунікацій або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано цей документ;
 • додаткову підставу для звільнення працівника ⸺ неможливість забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій, а також вводиться особлива процедура вивільнення таких працівників;
 • додаткову підставу для розірвання трудового договору як відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці;
 • усунення старої законодавчої прогалина про припинення трудового договору з працівником або фізичною особою, яка використовує найману працю у разі їх смерті, визнання судом безвісно відсутніми або оголошення померлими;
 • врегулювання питання оплати додаткової відпустки окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності, а саме за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники. Також у зв’язку зі збільшенням категорій осіб, які мають право на використання зазначеної відпустки, автори законопроєкту пропонують зменшити її тривалість з 14 до 7 календарних днів;
 • виключити норми, якими визначає право працівника при переведенні на інше підприємство, перевести грошову компенсацію за невикористані ним дні щорічної відпустки на інше підприємство;
 • виплату грошової компенсації за невикористані працівником дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи


А I групи, яка не була ним одержана за життя, членам його сім'ї, а у разі їх відсутності – у складі спадщини;

 • чіткий строк, коли має бути виплачена заробітна плата за час відпустки, а саме не пізніше останнього дня, що передує дню початку відпустки;
 • не враховувати до відпускного стажу період строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом,
 • порядок регламентації робочого часу та часу відпочинку у період дії воєнного часу. Зокрема визначено категорію працівників, яким може бути збільшено тривалість роботи впродовж тижня. Також пропонується відновити механізм оплати праці за роботу у вихідний день, уточнено порядок надання щорічної основної відпустки. Уточнено, що запровадження подовженої тривалості роботи є правом, а не обов'язком роботодавця;
 • відшкодування працівникам та роботодавцям грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії. Для цього підготують окремий документ;
 • порядок та умови механізму призупинення дії трудового договору для уникнення зловживань з боку роботодавців;
 • здійснювати позапланові заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю у період воєнного стану.

Законопроєкт від 05.04.2022 № 7251

Любі читачі, команда Експертус Головбух продовжує працювати
і надавати вам професійну підтримку.

У разі, якщо ви передплатник
наших друкованних видань - усі електронні матеріали зараз доступні без обмежень.

У разі, якщо якщо ви читач порталу
та
вам потрібна консультація експертачи детальніша інформаційна підтримка,
ви можете передплатити
наші електронні продукти
«Головбух: БЮДЖЕТ» та «Головбух: ПРАЦЯ та ЗАРПЛАТА» зі знижкою 50%.

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Оплата праці у святкові та вихідні дні

Правила роботи у вихідні, святкові і неробочі дні та правила за якими оплачують таку роботу у мирні часи встановлює Кодекс Законів про працю України (далі – КЗпП). Під час дії воєнного стану діють обмеження та особливості організації трудових відносин.
3248

Новий закон про надання та використання відпусток – які норми скасовані й додані

Законопроєкт №8313 вносить зміни щодо впорядкування надання та використання відпусток. Скасовуються кілька видів відпусток, а також встановлюються правила компенсації за невикористані відпустки під час мобілізації.
5116

Норми робочого часу 2024 для «шестиденки»

Тримайте норми тривалості робочого часу та виробничий календар на 2024 рік для шестиденного робочого тижня. З’ясуйте, які норми діють під час воєнного стану.
9917

Розрахунок при звільненні – приклади

Розрахунок при звільненні: ► компенсація відпусток ►вихідна допомога ►оподаткування розрахунку ►аліменти у виплаті розрахункових при звільненні ► приклади на 2023 та 2024 роки
97359