Переоцінка об’єктів житлового фонду: як держустановам відображати в бухобліку

Інформацію про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи відображайте в бухобліку та розкривайте у фінансовій звітності у порядку, який визначає НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», затвердженому наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — Стандарт 121).

Переоцінка основних засобів здійснюється на підставі рішення установи за умови, що залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на річну дату балансу (п. 3 розділу ІІІ Стандарту 121).

Аби провести переоцінку об’єктів основних засобів, за поріг суттєвості приймайте величину 10-відсоткового відхилення залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої вартості (п. 4-6 розділу ІІІ Стандарту 121).

Щоб визначити:

  • переоцінену первісну вартість та суму зносу об’єкта основних засобів, — помножте відповідну первісну вартість і знос основних засобів на індекс переоцінки;
  • індекс переоцінки, — поділіть справедливу вартість об’єкта, який переоцінюєте, на його залишкову вартість.

Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів занесіть до регістрів їх аналітичного обліку.

На субрахунку 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» Плану рахунків, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219, обліковуйте:

  • суми дооцінки/уцінки необоротних матеріальних і нематеріальних активів;
  • уцінку необоротних матеріальних/нематеріальних активів у межах сум раніше проведених дооцінок;
  • суми дооцінки, які відносите до накопиченого фінансового результату.

Відображайте переоцінку об’єктів основних засобів у бухгалтерському обліку — за Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженою наказом Мініфіну від 29.12.2015 № 1219.

Джерело: Лист МФУ «Щодо відображення в бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору інформації про переоцінку об’єктів житлового фонду» від 05.03.2019 № 35220-01-2/6368

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Як скласти акт звірки взаєморозрахунків

Щороку установи проводять інвентаризацію розрахунків, аби перевірити, чи правильно відображені в бухобліку дебіторська і кредиторська заборгованості. Інвентаризаційна комісія складає акти інвентаризації, та передумовою їх складання є акт звірки взаєморозрахунків. Розглянемо, що це за документ та як діяти, якщо знайшли розбіжності в обліку.
26074

Балансова вартість активів

Балансова вартість активів – це та вартість, за якою актив включається до підсумку балансу. Що має знати про неї бухгалтер?
35002

Інвентаризація основних засобів: порядок проведення

В бюджетних установах щороку проводиться інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА) . Вона підтверджує достовірність бухгалтерського обліку і фінзвітності бюджетних установ. Розглянемо, коли і як її проводити.
26382