Як діяти роботодавцю, якщо стався нещасний випадок — інформує Держпраці

Фахівці Управління Держпраці у Тернопільській області окреслили алгоритм дій при нещасному випадку за Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, який затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337.

Потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, гостре професійне захворювання (отруєння), чи інша особа — свідок нещасного випадку повинні вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілому та негайно повідомити про нещасний випадок безпосередньому керівникові робіт, службі охорони праці установи або іншій уповноваженій особі установи. Безпосередній керівник робіт чи інша уповноважена особа установи зобов’язані:

 • терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та забезпечити у разі потреби його направлення до закладу охорони здоров’я;
 • негайно повідомити роботодавцеві про те, що сталося;
 • зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння) обстановку на робочому місці, машини, механізми, обладнання, устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку, якщо це не загрожує життю та здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків.

У разі отримання інформації про нещасний випадок роботодавець:

 • протягом двох годин — повідомляє Управління Держпраці, ФСС з використанням засобів зв’язку;
 • не пізніше наступного робочого дня — надає на паперовому носії повідомлення.

У разі настання нещасного випадку з особами, які працюють на умовах договору ЦПХ, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами-підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства, особами, які фактично допущені до роботи без оформлення трудового договору, повідомлення про нещасний випадок надає:

 • керівник установи, в інтересах якого виконувалися роботи;
 • представник орендодавця, балансоутримувача тощо, на території якого стався нещасний випадок.

Повідомлення про нещасний випадок надається за місцем настання нещасного випадку, а у разі настання нещасного випадку внаслідок події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів — за місцем реєстрації установи:

 • територіальному органові Держпраці;
 • робочому органові ФСС;
 • керівникові підприємства, на території якого стався нещасний випадок, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;
 • керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці, а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;
 • уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);
 • органові ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

Розслідування (спеціальне розслідування) проводиться у разі настання нещасного, у т. ч. про які своєчасно не повідомлено роботодавцю чи внаслідок яких втрата працездатності потерпілого настала не одразу. Строк давності для розслідування нещасних випадків на виробництві становить три роки з дня їх настання. У разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду розслідування проводиться незалежно від дати їх настання.

Розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) проводить комісія установи протягом 5 робочих днів з дня утворення комісії, а спеціальне розслідування — протягом 15 робочих днів.

Потерпілий, члени його сім’ї або уповноважена ними особа не входять до складу комісії, але мають право одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування, ознайомлюватися з матеріалами розслідування, отримувати витяги та копії з них, вносити пропозиції, подавати документи щодо нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), надавати відповідні пояснення.

За інформацією Управління Держпраці у Тернопільській області

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Оплата праці у святкові та вихідні дні

Правила роботи у вихідні, святкові і неробочі дні та правила за якими оплачують таку роботу у мирні часи встановлює Кодекс Законів про працю України (далі – КЗпП). Під час дії воєнного стану діють обмеження та особливості організації трудових відносин.
3248

Новий закон про надання та використання відпусток – які норми скасовані й додані

Законопроєкт №8313 вносить зміни щодо впорядкування надання та використання відпусток. Скасовуються кілька видів відпусток, а також встановлюються правила компенсації за невикористані відпустки під час мобілізації.
5106

Норми робочого часу 2024 для «шестиденки»

Тримайте норми тривалості робочого часу та виробничий календар на 2024 рік для шестиденного робочого тижня. З’ясуйте, які норми діють під час воєнного стану.
9894

Розрахунок при звільненні – приклади

Розрахунок при звільненні: ► компенсація відпусток ►вихідна допомога ►оподаткування розрахунку ►аліменти у виплаті розрахункових при звільненні ► приклади на 2023 та 2024 роки
97351