Нова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку

Нова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку

Мінфін наказом «Про затвердження Змін до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами» від 17.09.2019 № 386, який набере чинності 18.10.2019, змінив типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення:

  • вартості безоплатно переданих/отриманих основних засобів, нематеріальних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності;
  • сум переданих/отриманих виробничих запасів та інших нефінансових активів за операціями з внутрівідомчої передачі;
  • операцій з нарахування стипендій.

Також доповнив типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення:

  • вартості безоплатно переданих/отриманих капітальних інвестицій в об’єкти незавершеного будівництва за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності;
  • переведення об’єктів основних засобів з операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості або навпаки, переведення інвестиційної нерухомості до складу запасів з метою реалізації;
  • надходження/вилучення коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Врахуйте ці зміни при відображенні в обліку цих операцій.

Із наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами» від 17.09.2019 № 386

 

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Як скласти акт звірки взаєморозрахунків

Щороку установи проводять інвентаризацію розрахунків, аби перевірити, чи правильно відображені в бухобліку дебіторська і кредиторська заборгованості. Інвентаризаційна комісія складає акти інвентаризації, та передумовою їх складання є акт звірки взаєморозрахунків. Розглянемо, що це за документ та як діяти, якщо знайшли розбіжності в обліку.
26033

Балансова вартість активів

Балансова вартість активів – це та вартість, за якою актив включається до підсумку балансу. Що має знати про неї бухгалтер?
34866

Інвентаризація основних засобів: порядок проведення

В бюджетних установах щороку проводиться інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА) . Вона підтверджує достовірність бухгалтерського обліку і фінзвітності бюджетних установ. Розглянемо, коли і як її проводити.
26312

Інвентаризація розрахунків в бюджетних установах

Інвентаризація розрахунків в бюджетних установах забезпечується посадовою особою, яка здійснює керівництво установою та створює необхідні умови для її проведення. За несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей, аудитори мають право накласти штраф.
8271