Бухгалтерський облік по-новому

Бухгалтерський облік по-новому

Мінфін оприлюднив проєкт змін до:

Зокрема, на нових субрахунках 2336 «Кошти державного бюджету, заблоковані на рахунках в установах банків» (2346 «Кошти місцевих бюджетів, заблоковані на рахунках в установах банків») обліковуватимуть кошти державного (місцевого) бюджету, які заблоковані на рахунках у банках.

Для обліку доходів за необмінними операціями використовуватимемо нові субрахунки:

  • 7532 (7542) «Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)» — для обліку неподаткових надходжень державного (місцевого) бюджету, за виключенням власних надходжень бюджетних установ;
  • 7535 (7545) «Власні надходження бюджетних установ» — для обліку власних надходжень бюджетних установ державного (місцевого) бюджету.

Також Мінфін оприлюднив проєкт змін щодо відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності). Тобто рядки 1.11 і 2.6 Типової кореспонденції.

Окрім цього Мінфін оприлюднив проєкти:

  • Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання державного бюджету;
  • Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету.

Із проєкту наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі»

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Як скласти акт звірки взаєморозрахунків

Щороку установи проводять інвентаризацію розрахунків, аби перевірити, чи правильно відображені в бухобліку дебіторська і кредиторська заборгованості. Інвентаризаційна комісія складає акти інвентаризації, та передумовою їх складання є акт звірки взаєморозрахунків. Розглянемо, що це за документ та як діяти, якщо знайшли розбіжності в обліку.
25952

Балансова вартість активів

Балансова вартість активів – це та вартість, за якою актив включається до підсумку балансу. Що має знати про неї бухгалтер?
34511

Інвентаризація основних засобів: порядок проведення

В бюджетних установах щороку проводиться інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА) . Вона підтверджує достовірність бухгалтерського обліку і фінзвітності бюджетних установ. Розглянемо, коли і як її проводити.
26189

Інвентаризація розрахунків в бюджетних установах

Інвентаризація розрахунків в бюджетних установах забезпечується посадовою особою, яка здійснює керівництво установою та створює необхідні умови для її проведення. За несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей, аудитори мають право накласти штраф.
8206

Нестача при інвентаризації: як діяти

Інвентаризаційна комісія не виявила активи, які бухгалтерська служба установи обліковує. Якими документами оформити нестачу при інвентаризації, як оцінити, облікувати та відшкодувати збитки?
15083