Нові підставі для звільнення та заборони на звільнення працівників

Учора, 16.12.2019, Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України надійшов для ознайомлення законопроєкт № 2584 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення».

Серед підстав припинення трудового договору з’явиться нова — смерть, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим працівника.

З ініціативи власника або уповноваженого ним органу зможуть звільніти у разі:

  • невиконання розпоряджень роботодавця або порушення трудових обов’язків визначених трудовим договором, якщо до працівника за це раніше застосовувалося дисциплінарне стягнення;
  • відсутності на роботі протягом робочого дня без поважних причин;
  • порушення обов’язку нерозголошення комерційної таємниці;
  • грубого порушення працівником вимог охорони праці, якщо воно призвело або створило реальну загрозу для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища;
  • втрати довіри до працівника.

Нові підставі для звільнення та заборони на звільнення працівників

Водночас не допустять звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, обумовлене:

  • членством працівника в профспілці або участі у профспілковій діяльності в неробочий час чи, за згодою роботодавця, в робочий час;
  • наміром стати представником працівників або виконанням функцій представника працівників;
  • участю у страйку, організованому відповідно до вимог національного законодавства;
  • оскарженням дій роботодавця за звинуваченням у порушенні трудового законодавства, або зверненням до відповідних органів;
  • расою, кольором шкіри, статтю, сімейним станом, сімейними обов’язками, вагітністю та материнством, віросповіданням, політичними поглядами, національністю або соціальним походженням.

Окрім цього, звільнення жінок в період їх вагітності або відсутності на роботі у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологам, для догляду за дитиною до досягнення нею три- та шестирічного віку, є незаконним. Виняток з цього правила — звільнення з причин, не пов’язаних з вагітністю або народженням дитини й наслідками цього або з годуванням дитини. Тягар доведення того, що причини звільнення не пов’язані з вагітністю або пологами і з наслідками цього або з годуванням дитини, покладуть на роботодавця.

Із законопроєкту № 2584 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення»

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Наказ про прийняття на роботу – оформлення на прикладі водія

Як оформити трудові відносини та оформити наказ про прийняття на роботу. Коли відмовити в оформленні трудового договору, а коли встановити стажування та випробування – дивимось на прикладі інструкції, як прийняти на роботу водія.
7852

Доповідна записка – бланк та зразок

✔️Доповідна записка бухгалтера – це документ, який інформує керівника вищого рівня щодо ситуації, яка склалася, певні події, результати роботи. Як скласти доповідну записку? Які є вимоги щодо її змісту? Наведемо зразки для різних робочих ситуацій.
83424

Оплата праці у святкові та вихідні дні

Правила роботи у вихідні, святкові і неробочі дні та правила за якими оплачують таку роботу у мирні часи встановлює Кодекс Законів про працю України (далі – КЗпП). Під час дії воєнного стану діють обмеження та особливості організації трудових відносин.
3370

Новий закон про надання та використання відпусток – які норми скасовані й додані

Законопроєкт №8313 вносить зміни щодо впорядкування надання та використання відпусток. Скасовуються кілька видів відпусток, а також встановлюються правила компенсації за невикористані відпустки під час мобілізації.
6277

Норми робочого часу 2024 для «шестиденки»

Тримайте норми тривалості робочого часу та виробничий календар на 2024 рік для шестиденного робочого тижня. З’ясуйте, які норми діють під час воєнного стану.
10097