Подайте до 24.12.2019 заяву про укладення договору з НСЗУ

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) оприлюднила оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги на 2020 рік.

Для укладення відповідного договору потрібно подати до 17:00 год 24.12.2019 через автоматизоване робоче місце в електронній медичній інформаційній системі, у якій зареєстрований медзаклад:

  • заяву про укладення договору;
  • додаток 1 до заяви — повідомлення про відповідність згідно зі встановленою формою;
  • додаток 2 до заяви — відомості про залучених осіб (підрядників) заявника. У разі якщо залучені особи відсутні, про це необхідно вказати у додатку.

Подайте до 24.12.2019 заяву про укладення договору з НСЗУ

Додатки подають окремими файлами у вигляді сканованої копії підписаного документу у форматі PDF.

У заяві зазначте:

  • прізвище, ім’я та по батькові підписанта договору зі сторони надавача та документ, на підставі якого діє такий підписант;
  • місця надання послуг, що мають співпадати з місцями, що вказані в рішенні органу ліцензування про видачу ліцензії;
  • перелік лікарів, які надають первинну медичну допомогу, які будуть залучені до виконання договору;
  • банківські реквізити заявника у форматі IBAN;
  • строк дії договору (з 01.01.2020 по 31.12.2020);
  • перелік залучених осіб (підрядників) заявника.

Недотримання зазначених в оголошенні правил заповнення заяви може бути підставою для повернення заяви заявникові для виправлення недоліків.

Із оголошення Національної служби здоров’я України

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Державний бюджет 2024

Президент підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-ІХ (далі – Держбюджет 2024), який є основним фінансовим планом країни. Держбюджет-2024 набере чинності з 01.01.2024 р.
1630

Коди економічної класифікації видатків бюджету: інструкція застосування

Мінфін регулярно оновлює інструкцію зі застосування КЕКВ. Це зумовлює проблеми в установах, адже вони планують видатки у кошторисах за старими КЕКВ, а проводити їх потрібно вже за новими. Актуальні коди економічної класифікації видатків бюджетних установ 2023 року та їх застосування – у цьому огляді.
256098

Як підготувати бюджетний запит на 2024 рік

Бюджетний запит – це початок циклу щорічного бюджетного процесу. Як його готувати при складанні проєктів місцевих бюджетів, якими правилами та нормативними документами керуватися, про інструкцію з підготовки бюджетних запитів, типовий перелік результативних показників, типові недоліки підготовки бюджетних запитів – питання даного огляду.
21276

Особливості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на 2024 рік

Проект місцевого бюджету на 2024 рік має ґрунтуватись на розрахунках місцевих фінансових органів, бюджетних запитах головних розпорядників коштів місцевого бюджету та показниках, що стосуються місцевих бюджетів та які будуть закладені у проєкт держбюджету на 2024 рік. Їх містять особливості складання розрахунків місцевих бюджетів, які Мінфін доводить до учасників бюджетного процесу згідно зі статтею 75 БК.
2268

ІАС «LOGICA» методичні рекомендації

Впровадження інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів дозволило оперативно взаємодіяти Мінфіну, ДПС, Казначейству, ОМС та учасникам бюджетного процесу на місцевому рівні. Як і будь яка інша ІАС має свої правила реєстрації, перереєстрації, взаємодії її учасників. Розглянемо що таке ІАС «LOGICA», які правила встановлені щодо реєстрації та взаємодії користувачів та які НПА при цьому потрібно враховувати, які ІАС «LOGICA» рекомендації використовувати.
2999