Змінили розмір плати за надання платних послуг відділами ДРАЦС

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Мін’юст затвердив Зміни до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

платні послуги радс

Калькулятор середньооблікової чисельності штатних працівників

Мін’юст змінив окремі положення:

  • у Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні;
  • Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
  • Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану;
  • Правилах внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану (відділи ДРАЦС) надають платні послуги за бажанням фізичної особи на підставі заяви, поданої в паперовій або електронній формі. За надання платних послуг справляється плата в розмірі, визначеному в додатку 1, в безготівковій формі шляхом попередньої оплати.

Собівартість платної послуги розраховують на підставі норми часу на надання такої послуги та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу однієї людино-години. Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу визначають відповідно до НП(с)БОДС 135 «Витрати».

У разі впровадження нового способу надання платної послуги та відсутності інформації про фактичні витрати для розрахунку розрахункової калькуляційної одиниці часу вартість платної послуги розраховують на підставі розрахункових (планових) витрат для її надання.

Наказ Мін’юсту від 07.06.2024 № 1714/5, якими затверджені зміни, не набрав чинності.

Розмір плати за надання платних послуг відділами ДРАЦС

N з/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Вартість послуги (грн)

1

Пошук актового запису цивільного стану без повідомлення заявником даних про рік державної реєстрації акта цивільного стану

За один рік

185

2

Пошук запису в метричних книгах, складених іншою, ніж українська мовою до утворення органів державної реєстрації актів цивільного стану, за відсутності даних про рік складення запису

За один рік

231

3

Видача запрошення із зазначенням дати державної реєстрації шлюбу

Одне запрошення

139

4

Надання правової допомоги, що включає складення заяв (анкет, прохань), у вирішенні питання щодо повторної видачі свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану:

4.1

відділами державної реєстрації актів цивільного стану не за місцем звернення заявника

Одна заява (анкета, прохання)

277

4.2

компетентними органами іноземних держав

Одна заява (анкета, прохання)

462

5

Організація та проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації шлюбу та народження (зокрема, обрядів ювілеїв весілля, обрядів заручин) з використанням різноманітних елементів урочистості:

5.1

у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у робочі дні:

5.1.1

повний обряд

Один обряд

1109

5.1.2

скорочений обряд

Один обряд

485

5.1.3

обряд у режимі відеоконференції

Один обряд

1016

5.2

повний обряд за межами відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Один обряд

2772

5.3

у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у вихідні та святкові дні:

5.3.1

повний обряд

Один обряд

1663

5.3.2

обряд у режимі відеоконференції

Один обряд

1525

5.4

повний обряд у вихідні та святкові дні за межами відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Один обряд

3696

6

Складення за проханням фізичних осіб заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів із Державного реєстру актів цивільного стану громадян, про внесення змін до актових записів цивільного стану, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану

Одна заява

139

7

Доставка та вручення виключно:

7.1

повторно виданих свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану фізичній особі за місцем її проживання (перебування):

7.1.1

за заявою, поданою в паперовій формі

Одне обслуговування

554

7.1.2

за заявою, поданою в електронній формі

Одне обслуговування

390

7.2

копій документів для службового користування органів державної реєстрації актів цивільного стану працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника до інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану

Одне обслуговування

647

7.3

документів до уповноважених органів з метою їх легалізації для подальшого використання в іноземних державах

Одне обслуговування

647

8

Надання консультації з питань:

8.1

застосування сімейного та цивільного законодавства

Одна консультація

277

8.2

витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану

Одна консультація

185

СКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

відпустка на дітей заява

Статті за темою

Усі статті за темою

Розрахунок пенсії в Україні – 2024

На розмір пенсії впливають зараз страховий стаж, середня зарплата в Україні та фактична зарплата (дохід), який раніше отримував працівник і сплачував з нього соціальний внесок. Також існує й механізм автоматичного перерахунку пенсій (індексації), який враховує інфляцію та зростання середньої зарплати. Розглянемо, як визначається розмір пенсії та вплив на цей розрахунок середньої зарплати.
64116

Військовий збір 2024

Військовий збір наповнює державний бюджет, тож для місцевих бюджетів він не відіграє особливої ролі. Однак бухгалтери держорганів, ОМС, бюджетних установ мають знати правила його утримання із доходів, що нараховують держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, працівникам чи іншим фізичним особам.
9875

Основні засоби 2024

Основні засоби це матеріальні активи, без яких жодна установа, держорган, ОМС функціонувати не зможе. Та не усі матеріальні активи є основними засобами. Розглянемо детальніше, що таке основні засоби установи та які вони бувають у 2024 році.
170360

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді