Як заповнити Повідомлення до ДФС за відсутності головбуха

478

Запитання

Як заповнити Повідомлення за кодом форми J(F)1391102, якщо подаємо інформацію з типом підпису: директор, бухгалтер, підпис окремого співробітника для підпису податкових накладних, підпис особи, яка має право підпису під час тимчасової відсутності директора чи головного бухгалтера, печатка?

Відповідь

У Повідомленні за кодом форми J(F)1391102 необхідно заповнювати всі поля документа, а саме:

  • дату та номер;
  • найменування органу ДФС, до якого подають повідомлення;
  • найменування або прізвище, ім’я, по батькові платника податків;
  • код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта.

У табличну частину повідомлення необхідно внести дані про відповідальних осіб, які мають право підпису податкових документів, а також у разі необхідності — дані про отриману печатку підприємства.

До повідомлення додають нові сертифікати відповідальних осіб, зазначених у повідомленні, і таке повідомлення спочатку підписують електронними цифровими підписами (ЕЦП) відповідальні особи, зазначені в табличній частині повідомлення.

Сформоване повідомлення обов’язково підписується ЕЦП керівника, сертифікат якого вже є у системі подання документів в електронному вигляді як чинний сертифікат керівника платника податків.

ЗІР, категорія 135.03

Центральна частина статичний блок 3

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Табель обліку робочого часу 2024 – бланк | зразок заповнення

Табель обліку робочого часу – це первинний документ, який містить перелік усіх працівників установи з відмітками про те, як вони відпрацювали робочий час протягом облікового періоду. Без цієї інформації заробітну плату працівникові не нарахуєш. То хто, коли і як складає табель?
151266

Складання первинних документів бухгалтерського обліку

Як відомо, первинні документи є підставою для відображення господарських операцій в обліку. Про зміни до вимог складання первинних документів та їх взаємозв’язок з фінансовою звітністю – в консультації.
48686

Копія наказу про звільнення – зразок

Замість трудової книжки закон передбачає інший обов’язковий документ, який треба видати під час звільнення – копія наказу про звільнення.
61021