Облік протоколів комісії із соціального страхування

2507

Запитання

Де та як реєструвати протоколи комісії із соціального страхування?

Відповідь

Якщо оформлюєте протоколи комісії за допомогою Word, — реєструйте в Журналі реєстрації протоколів засідань комісії із соціального страхування (далі — Комісія).

Якщо формуєте протоколи Комісії у системі електронного документообігу (СЕД), — попросіть програмістів налаштувати автоматичну реєстрацію протоколів із присвоєнням порядкових номерів та можливістю роздрукувати реєстр за потреби.

Як реєструвати документи, регламентують Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5; далі — Правила № 1000/5).

Вимоги Правил № 1000/5 поширюються на підприємства всіх форм власності.

Закріплюють порядок реєстрації, у т. ч. правила присвоєння індексів/номерів документам, зразки реєстраційних форм, як-от: карток, журналів тощо у внутрішньому локальному акті підприємства — Інструкції з діловодства.

Реєстраційний номер — обов’язковий реквізит службового документа (п. 4.4 Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003).

Призначення реєстрації — надати документу юридичної сили, тобто підтвердити факт, що його створили або одержали. Мета реєстрації — облік документів, контроль за їх виконанням і довідкова робота за ними.

Реєстраційний індекс протоколів містить порядковий номер у межах діловодного року, який збігається з календарним. Нумеруйте протоколи в межах року. Починайте з № 1.

Форма Журналу реєстрації протоколів засідань Комісії не унормована. Визначте її самостійно або скористайтеся примірною формою:

Облік протоколів комісії із соціального страхування

Після останнього запису за діловодний рік зробіть у Журналі підсумковий запис. У ньому зазначте кількість протоколів засідань Комісії у діловодному році.

Якщо форму протоколу заведено в 1С, «Парус» тощо, попросіть програміста, який адмініструє програму, щоб створені протоколи зводилися в один реєстр. Тоді система автоматично присвоїть номер протоколу.

Незалежно від того, як формуєте реєстр, уведіть Журнал реєстрації протоколів засідань Комісії до номенклатури справ. Строк зберігання справи — 5 років (ст. 699 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5).

Центральна частина статичний блок 3

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань: як надавати та зразок наказу

Матеріальна допомога, якої потребує працівник для вирішення соціально-побутових питань, має свої особливості надання та оподаткування. Після запровадження воєнного стану надання матеріальної допомоги працівникам не було скасовано, хоча трудове законодавство зазнало великих змін.
239231

Матеріальна допомога на оздоровлення: про головне

Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам бюджетних установ зберігається й у 2024 році. Хто має право на таку матеріальну допомогу, як її оформити, розрахувати й оподаткувати – у цьому огляді.
234564

Розрахунок середньої заробітної плати для різних виплат

У консультації про розрахунок середньої зарплати для обчислення у 2024 році відпускних, оплати днів відрядження, вихідної допомоги при звільненні, лікарняних, декретних та інших виплат у бюджетних установах. Розрахунок середньої розглянемо з урахуванням Порядку № 100 і Порядку № 1266.
26679

Розрахунок компенсації за невикористану відпустку

✔️Коли виплачується компенсація за невикористану відпустку? ✔️Чи компенсувати невикористані відпустки під час воєнного стану? ✔️Як обчислити компенсацію за невикористану відпустку та провести розрахунок відпускних при звільненні? ✔️Як у 2024 році порахувати компенсацію відпустки, право на яку здобуто у 2023 році та раніше?
322454

Розрахунок середньої заробітної плати – експертні приклади на 2024 рік

Розрахунок середньої заробітної плати потрібен для відпускних, відрядження, вихідної та матеріальної допомоги, декретних та лікарняних. Переконатися, що всі розрахунки проведені правильно, допоможуть наші приклади.
207320