Чи може бухгалтер отримувати заробітну плату від надання платних послуг

473

Запитання

Заклад культури надає платні послуги й отримує дохід. Чи може бухгалтер цього закладу отримувати заробітну плату від надання платних послуг, якщо він безпосередньо не надає такі послуги, а забезпечує їхній облік?

Відповідь

Так, може. Пояснимо чому.

Як заклади культури, юридичні та фізичні особи надають платні послуги, а також вартість таких послуг, встановлює Порядок визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затверджений наказом Мінкультури, Мінфіну, Мінекономрозвитку від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 (далі — Наказ № 1004).

Вартість платних послуг визначають окремо за кожним видом послуг, які надають заклади культури — це вартість витрат, безпосередньо пов’язаних з їхнім наданням. ЇЇ розраховують на основі економічно обґрунтованих витрат, включно зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів) відповідно до ПК та положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Вартість платних послуг не може бути менше розміру понесених витрат.

Витрати на оплату праці обраховують за фактично відпрацьований час або виконаний обсяг роботи, відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку умов оплати праці працівників закладів культури (абз. 1 п. 3 Наказу № 1004).

До витрат на оплату праці працівників, яких установа залучає до надання платної послуги, включають розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, що визначають відповідні нормативно-правові акти.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, яких залучили до надання платних послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їхньої роботи визначають на основі необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт, відповідно до затверджених норм навантаження або часу, необхідного, щоб виконати ті чи інші види робіт.

Кількість працівників, яких залучають до надання платної послуги, визначають, виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією надання кожної конкретної платної послуги замовникам, у тому числі функцій із забезпечення діяльності закладу культури в цілому, виконуваних працівниками автотранспортних підрозділів, планових та бухгалтерських служб тощо (абз. 10 п. 3 Наказу № 1004). Для цього можна використовувати штатні нормативи, встановлені й затверджені в штатному порядку для установ та закладів, що функціонують у відповідній сфері діяльності, або штатні розписи закладів культури, затверджені установою вищого рівня у встановленому законодавством порядку.

При формуванні витрат на оплату праці можна враховувати й виплати, що мають заохочувальний характер, у порядку, який встановлюють законодавство та колективний договір.

Центральна частина статичний блок 3

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Табель обліку робочого часу 2024 – бланк | зразок заповнення

Табель обліку робочого часу – це первинний документ, який містить перелік усіх працівників установи з відмітками про те, як вони відпрацювали робочий час протягом облікового періоду. Без цієї інформації заробітну плату працівникові не нарахуєш. То хто, коли і як складає табель?
151261

Господарський договір бюджетної установи

Господарський договір бюджетної установи – типи, види, істотні умови, порядок укладання та розірвання, перевірки. З якими господарськими договорами зазвичай мають справу бюджетники, чи є в них певні особливості?
14356