Передача ОЗ між бюджетними установами - облік

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Експерт підкаже, що змінилося в обліку безплатної передачі основних засобів та надасть готові проведення для операцій з ОЗ, які передані за реорганізації.

ПІДКАЖЕМО

що змінилося в обліку безплатної передачі основних засобів

НАДАМО

готові проведення для операцій з ОЗ, які передані за реорганізації

У НП(с)БОДС 121 «Основні засоби» та Типовій кореспонденції визначено правила обліку операцій з передачі основних засобів (ОЗ) та капітальних інвестицій в ОЗ. Невдовзі набере чинності Наказ № 299, який доповнив ці правила. Як відображати операції з передачі ОЗ та матеріальних цінностей між бюджетними установами в бухобліку, враховуючи зазначені зміни, розглянемо детальніше.

Коли бюджетні установи передають ОЗ

За якою вартістю передавати ОЗ

Як передавати активи, придбані за централізованої закупівлі

До 2019 року бюджетна установа, яка придбала чи безплатно отримала матеріальні цінності, які не планує використовувати, а утримує для подальшого продажу, безплатного розподілу, передачі, не визнавала їх об’єктами ОЗ, а обліковувала як запаси для розподілу, передачі, продажу.

Однак Наказ № 386 доповнив Типову кореспонденцію проведеннями для господарських операцій із внутрівідомчої передачі капітальних інвестицій в основні засоби.

Тож, як і раніше, установа, яка придбала матеріальні цінності, що будуть визнані основними засобами для передачі розподілу, в обліку основними засобами їх не визнає. Натомість обліковує їх у складі запасів. Установа, яка отримала капітальні інвестиції, також оприбутковує їх як запаси, а потім проведеннями, наведеними в пунктах 3.2—3.6 Типової кореспонденції, переводить до капітальних інвестицій в основні засоби.

У подальшому такі матеріальні цінності установа нижчого рівня вводить в експлуатацію в загальному порядку.

Усі витрати, пов’язані з їхнім придбанням та доведенням до придатного до використання стану, накопичуйте на субрахунку 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби». І тільки після введення в експлуатацію об’єкт зараховуйте до складу ОЗ на відповідний субрахунок та одночасно відображайте зміну в капіталі, зменшуючи суму незавершених капітальних інвестицій та збільшуючи внесений капітал.

Які проведення скласти за придбання та передачі активів, придбаних за централізованої закупівлі, розглянемо на Прикладі 1.

Передача ОЗ між бюджетними установами - облік

Передача основних засобів (ОЗ) під час реорганізації

Проведення для відображення операцій з передачі ОЗ під час реорганізації Типова кореспонденція не передбачає. Натомість прописані проведення для відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів від суб’єктів державного сектору, які відповідно до законодавства виконують функції з управління об’єктами державної (комунальної) власності. Враховуючи, що рішення про реорганізацію приймає уповноважений орган управління, застосовуйте проведення, наведені в пункті 1.12 Типової кореспонденції.

Нещодавно Наказом № 299 Мінфін уніс зміни до цього пункту та поширив його дію на передачу ОЗ у межах відповідного бюджету. Тож за такими правилами відображайте передачу ОЗ між різними органами управління, які утримуються коштом одного бюджету.

На відміну від проведень для передачі матеріальних цінностей за централізованої закупівлі, проведення для передачі під час реорганізації прості.

За реорганізації установа, яка передає ОЗ, відображає в обліку зменшення вартості ОЗ та внесеного капіталу. Установа, яка приймає ОЗ, відображає цю операцію на тих самих субрахунках бухобліку, але обернено.

Коли передаєте ОЗ у межах органу управління, щоб забезпечити економне та раціональне використання майна установи, складайте такі самі проведення, як і за передачі ОЗ під час реорганізації.

Якщо за реорганізації установа передає ОЗ, які не введені в експлуатацію, то передавати потрібно не об’єкт обліку ОЗ, а всі витрати, пов’язані з його придбанням та доведенням до придатного до використання стану. Такі витрати накопичені на субрахунку 1311.

Які проведення скласти за передачі ОЗ під час реорганізації, розглянемо на Прикладі 2.

Передача ОЗ між бюджетними установами - облік

У разі реорганізації установи, яка перебуває на тимчасово окупованій території або на території проведення антитерористичної операції, вартість майна, що передається, підтверджується лише даними бухобліку на останню звітну дату. Правонаступник таке майно зараховуює на позабалансові рахунки (пп. 4 п. 22 Порядку № 1074).

Як обліковувати безоплатно передані основні засобизміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді