Типова тендерна документація: шпаргалка для закупівельників

UA RU
Без тендерної документації не провести процедури закупівлі. Адже саме у ній замовник визначає всі умови проведення публічних закупівель. Чи є наразі типова тендерна документація, яку б міг використати замовник, коли складає такий документ?

Відповімо одразу: типова тендерна документація Уповноваженим органом у сфері публічних закупівель не передбачена. Однак, членам тендерного комітету — початківцям не варто впадати у відчай.

Мінекономрозвитку наказом від 13.04.2016 № 680 розробило Примірну тендерну документацію, яку замовники можуть використовувати у разі конкурентних процедур закупівель. Тобто для процедури закупівлі — відкриті торги та конкурентний діалог.

А потім ще й розробило Узагальнені рекомендації для замовників щодо заповнення тендерної документації для процедури закупівлі — відкриті торги.

Тож розповімо про все почергово.

Elite-клуб закупівельника: оптимальні рішення для закупівель

Що має містити тендерна документація

Насамперед нагадаємо норму пункту 29 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922):

Тендерна документація — це документація щодо умов проведення публічних закупівель, що її розробляє та затверджує замовник.

Вона має бути оприлюднена для вільного доступу на веб-порталі Уповноваженого органу у сфері публічних закупівель ProZorro:

  • не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій — якщо вартість закупівлі не перевищує суму, еквівалентну для товарів і послуг — 133 тис. євро, а для робіт — 5150 тис. євро;
  • не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж.

У частині 2 статті 22 Закону № 922 законодавці чітко прописали перелік інформації, яку має містити тендерна документація. А у Примірній тендерній документації Мінекономрозвитку уточнило, хто і як таку інформацію має вказувати. Так, воно виокремило:

1. обов’язкову інформацію, визначену статтею 22 Закону № 922. Її оформлюють у вигляді таблиці, складеної з трьох граф, де зазначають:

  • у графі 1 — нумерацію;
  • у графі 2 — перелік складових тендерної документації;
  • у графі 3 — вимоги щодо їх заповнення за Законом № 922. Таку таблицю замовник подає окремим файлом;

2. інформацію, що її замовник формує, заповнивши окремі поля електронних форм електронної системи закупівель;

3. додатки, що завантажуються до електронної системи закупівель окремими файлами.

Що саме вписувати до кожного розділу Примірної тендерної документації, визначає замовник.

Як заповнювати тендерну документацію

Так, хоча типова форма тендерної документації не затверджена, Мінекономрозвитку надало рекомендації, як заповнювати ТД у разі відкритих торгів.

Типова тендерна документація 8 практичних порад, як скласти тендерну документацію

Зокрема, тендерна документація повинна містити такі складові:

1. Інформацію про замовника торгів

Перелік складових тендерної документації

Вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону

Узагальнені рекомендації Мінекономрозвитку

1

2

3

Інформація про замовника торгів

Потрібно коректно і правильно вписувати інформацію (відповідно до установчих документів замовника).

Якщо замовник неправильно вкаже таку інформацію, це може призвести до невідповідностей у поданих учасниками пропозиціях, реквізитів у проекті договору тощо

Повне найменування

Зазначає замовник

Інформація має бути тотожною інформації, зазначеній в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

Місцезнаходження

Адреса замовника

Посадова особа замовника, уповноважена тримати зв'язок з учасниками

П. І. Б., посада, адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками

2. Процедура закупівлі

1

2

3

Процедура закупівлі

Відкриті торги

Узагальнені рекомендації Мінекономрозвитку надало для ТД за процедурою закупівель відкриті торги з дотриманням вимог Закону № 922

Типова тендерна документація
Владислав КИВГИЛО,директор офісу з трансформації закупівельних процесів АТ «Укрзалізниця»
Окремі вимоги до оприлюднення інформації про закупівлю та строки із квітня 2010 р. зміняться. Про ці зміни мають знати замовники, адже недотримання порядку оприлюднення інформації про закупівлю нині очолює рейтинг порушень, які виявили аудитори

3. Інформація про предмет закупівлі

1

2

3

Інформація про предмет закупівлі

Порядок визначення предмета закупівлі затверджений наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 № 454 (далі — Порядок).

Також Мінекономрозвитку видало лист від 07.02.2017 № 3302-06/3816-06

Назва предмета закупівлі

Замовник визначає у порядку, установленому Уповноваженим органом

Опис окремої частини предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

Окремі частини предмета закупівлі (лоти) визначають із зазначенням вимог до них за нормами Закону № 922;

якщо замовник визначає частини предмета закупівлі (лоти), він зазначає найменування кожної частини відповідно до пункту 37 частини 1 статті 1 Закону № 922

Предмет закупівлі товарів і послуг замовник визначає за пунктами 17 і 32 частини 1 статті 1 Закону № 922 та на основі національного класифікатора України Єдиний закупівельний словник зі змінами за показником четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги (п. 1 розд. II «Визначення предмета закупівлі товарів і послуг» Порядку).

Також замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками четвертої — восьмої цифр Єдиного закупівельного словника, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг (абз. 4 п. 1 розд. ІІ Порядку).

Щодо закупівель за окремими частинами предмета закупівлі (лотами) Мінекономрозвитку надало роз’яснення у листі від 02.08.2017 №3304-06/26774-06.

Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Зазначає замовник

Замовник зазначає в ЕСЗ кількість (обсяг) поставки товарів, надання послуг, виконання робіт із зазначенням одиниці виміру, яка в ЕСЗ обирається із випадаючого списку, що пропонується.

Обсяг та кількість у розумінні Закону № 922 є тотожними поняттями.

Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Зазначає замовник

Зазначення строку є необхідним для потенційних учасників, які мають можливість скласти власну пропозицію, керуючись наданою замовником інформацією щодо строків постачання товарів, надання послуг або виконання робіт.

В ЕСЗ обирається дата строку поставки товарів/надання послуг/виконання робіт

Електронний сервіс «Єдиний закупівельний словник»

4. Недискримінація учасників

1

2

3

Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах

Доцільно зазначати та конкретизувати вимоги до вітчизняних та іноземних учасників у тендерній документації.

За статтею 5 Закону № 922 дискримінаційні вимоги в тендерній документації заборонені.

Щодо розроблення тендерної документації Мінекономрозвитку надало роз’яснення у листі від 07.02.2017 № 3302-06/3812-06

5. Інформація про мову, якою слід скласти тендерні пропозиції

1

2

3

Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції

Зазначає замовник

Мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції, замовник визначає самостійно з дотриманням мети та принципів, передбачених Законом № 922.

Якщо, крім української мови, замовник указує можливість подання документів у складі тендерних пропозицій, викладених іншими мовами, доцільно конкретизувати вимоги щодо необхідності надання перекладу (офіційного/неофіційного) тощо

Отже, хоча типова тендерна документація не затверджена Мінекономрозвитку, замовники можуть користуватися Примірною тендерною документацією та Узагальненими рекомендаціями від Уповноваженого органу стосовно порядку складання тендерної документації.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді