Оборонні закупівлі – акценти від Мінекономіки

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Мінекономіки роз’яснило (лист від 21.06.2023 № 33-11/282) особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану.

Щодо державних замовників у сфері оборони та служб державного замовника

Закон про оборонні закупівлі визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, а також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.

Державні замовники у сфері оборони – визначені Урядом центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, військові формування, утворені відповідно до законів України (п. 10 ч. 1 ст. 1 Закону про оборонні закупівлі).

Перелік державних замовників у сфері оборони визначено постановою КМУ «Питання оборонних закупівель» від 03.03.2021 № 363 (далі – Постанова № 363). Крім цього, постановою КМУ «Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні» від 30.03.2023 № 285 визначено, що обласні військові адміністрації є державними замовниками у сфері оборони з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за конкретною бюджетною програмою.

Служба державного замовника – суб’єкт господарювання, що належить до сфери управління державного замовника, або структурний підрозділ державного замовника, що уповноважується ним на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони (п. 26 ч. 1 ст. 1 Закону про оборонні закупівлі).

Особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану затверджені постановою КМУ від 11.11.2022 № 1275 (далі – Особливості № 1275). Вони визначають порядок та умови здійснення оборонних закупівель для державних замовників у сфері оборони, служб державного замовника, а також військових частин, організацій (установ, закладів), що уповноважуються рішенням державного замовника у сфері оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів), із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану.

Щодо здійснення закупівель замовниками, які не визначені державними замовниками у сфері оборони

Суб’єкти, які не визначені Урядом державним замовником у сфері оборони або не уповноважені таким замовником на здійснення закупівель як служба державного замовника, проводять закупівлі з урахування вимог:

  • Закону про публічні закупівлі;
  • Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178.

Щодо укладання державних контрактів (договорів) та зміни істотних умов

Особливості № 1275 передбачають два способи укладання державних контрактів (договорів), а саме:

  • із застосуванням відбору за рамковою угодою згідно з пунктом 20 Особливостей № 1275 для придбання товарів визначених додатком 1 до Постанови № 1275;
  • шляхом укладання державного контракту (договору) відповідно до постанови КМУ «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану» від 20.03.2022 № 335 (далі – Постанова № 335).

Щодо закупівель речового майна, що не відповідає найменуванню товару в переліку товарів, які закуповуються шляхом укладення рамкових угод для потреб оборони згідно з Додатком 1 до Особливостей № 1275

Частиною другою статті 30 Закону про оборонні закупівлі визначено, що оборонні закупівлі на період дії правового режиму воєнного стану здійснюються на основі принципів, визначених статтею 3 цього Закону, а саме:

  • конкурентність;
  • відкритість та прозорість (крім відомостей, що становлять державну таємницю і розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці);
  • запобігання корупції, зловживанням та дискримінації;
  • цілісність, узгодженість, системність планування та фінансування оборонних закупівель, урахування пріоритетів і обмежень, встановлених державними програмами у сферах національної безпеки і оборони.

Пунктом 9 Особливостей № 1275 встановлено, що державні замовники здійснюють закупівлю товарів, визначених у додатку 1 вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. гривень, за рамковими угодами для потреб оборони відповідно до цих особливостей.

Пунктом 11 Особливостей № 1275 забороняється укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, що передбачають оплату державним замовником товарів, перелік яких визначений в додатку до цих особливостей, до/без укладення рамкової угоди, крім випадків, передбачених абзацом другим - четвертим пункту 9, пунктом 42 цих особливостей, пунктом 4 Постанови № 1275.

Отже, враховуючи вищезазначену інформацію, здійснюючи оборонні закупівлі на основі таких принципів як, зокрема, конкурентність, відкритість та прозорість, необхідно керуватись Постановою № 1275, та проводити рамкові угоди у разі якщо товар, що є предметом закупівлі наведений у додатку 1 до Особливостей № 1275.

Щодо необхідності підписання рамкової угоди усіма сторонами у вигляді письмового документу

Рамкова угода у відповідності до Особливостей № 1275 не передбачає укладання єдиного документу у письмовій формі. При цьому за результатами відбору серед постачальників укладається державний контракт (договір) згідно з вимогами Особливостей № 1275 та положень ЦК і ГК.

Щодо реалізації в ЕСЗ можливості здійснення закупівель за рамковими угодами згідно з Особливостями № 1275

ДП «ПРОЗОРРО» здійснило технічну реалізацію першого етапу рамкової угоди для потреб оборони в ЕСЗ. Відповідно до пункту 20 Особливостей № 1275 на першому етапі державний замовник шляхом розміщення в ЕСЗ оголошення запрошує постачальників до подання ними пропозицій, що містять інформацію та документи щодо їх відповідності вимогам, визначеним в оголошенні.

Таким чином, державний замовник може самостійно здійснювати відбір постачальників в рамкову угоду через особистий кабінет на майданчику. Детальніше про механізм оголошення можна ознайомитись за посиланням.

Щодо підстав незастосування рамкових угод

Абзацами другим-четвертим пункту 9 Особливостей №1275 визначено випадки, коли придбання державними замовниками товарів, визначених у додатку 1 до цих особливостей, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. гривень, може здійснюватися без застосування рамкових угод.

Укладення державного контракта (договору) (державних контрактів (договорів)) методом прямого визначення постачальника, згідно з підставами вказаними у абзацах другому-четвертому пункту 9 Особливостей № 1275, може підтверджуватись як внутрішніми документами (наприклад, наказом, розпорядженням, доповідною/службовою запискою, протоколом тощо), так і зовнішніми документами (наприклад, листами військового командування, або компетентних органів влади, установ, тощо). Перелік таких документів не є вичерпним.

При цьому рішення щодо здійснення закупівель із зазначених підстав, з їх відповідним документальним підтвердженням (за необхідності), приймається державним замовником самостійно.

Відповідно, коли закупівля здійснюється без застосування рамкової угоди, укладання державного контракту (договору) повинно враховувати положення Постанови № 335.

Щодо спрощених закупівель

Абзацом четвертим пункту 8 Особливостей № 1275 визначено, що придбання державними замовниками товарів, робіт і послуг (крім закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин) може здійснюватися в ЕСЗ в порядку проведення спрощених закупівель, визначених Законом про публічні закупівлі.

Слід відмітити, що технічна реалізація спрощених закупівель дозволяє застосовувати механізм виправлення невідповідностей учасником в інформації та/або документах, що подані ним у своїй пропозиції, виявлених організатором після розкриття пропозицій, шляхом завантаження через ЕСЗ уточнених або нових документів в ЕСЗ протягом 24 годин з моменту розміщення організатором в ЕСЗ повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Таким чином, державні замовники можуть використовувати порядок проведення спрощених закупівель для придбання товарів, робіт і послуг необхідних для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони без включення інформації про таку закупівлю до річного плану закупівель згідно з пунктом 10 Особливостей № 1275 та без передбачених вартісних меж для застосування такої процедури. При цьому, державний замовник на власний розсуд визначає доцільність застосування даної процедури з урахуванням оцінки можливих ризиків розповсюдження інформації з обмеженим доступом під час їх проведення.

Водночас обмеження щодо укладання чи зміни договорів про закупівлю визначених Законом про публічні закупівлі не застосовують до договорів, які укладені із застосуванням порядку проведення спрощених закупівель.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді