Звіт 7 ПВ: як заповнити

UA RU
Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
⚠️Раз на чотири роки подається звіт 7-ПВ — звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників. ❗️ Це — низка складних таблиць і численних полів. Підкажемо, як його заповнити.

Форма 7-ПВ затверджена наказом Держстату від 25.08.2016 № 152. Вона складається зі вступної частини та трьох розділів. Розглянемо кожен із них.

Пошук по Класифікатору професій

Вступна частина звіту 7-ПВ

У вступній частині звіту (див. зображення) наводимо відомості про установу:

 • її назву;
 • код ЄДРПОУ;
 • адресу (юридичну і фактичну).

Звіт 7 ПВ: вступна частина

СКАЧАТИ

Розділ I звіту 7-ПВ

Після заповнення вступної частини звіту, у розділі І звіту 7 ПВ (див. зображення) вказуємо, як організована оплата праці в установі, зокрема відображаємо у рядках:

 • 710 — затверджено колективний договір в установі чи ні;
 • 720 — обираємо форму оплати праці «почасова», оскільки в установах для більшості працівників оплата праці залежить від відпрацьованого часу і встановленого посадового окладу чи тарифної ставки;
 • 730 — чи застосовувалась схема посадових окладів (тарифна сітка);
 • 735 — відображають централізовані бухгалтерії.

Звіт 7 ПВ: Розділ І

СКАЧАТИ

Як узгодити штатний розпис із оновленим Класифікатором професій: 6 таблиць

Розділ ІІ звіту 7-ПВ

У розділі ІІ звіту 7-ПВ (див. зображення) зазначаємо у рядках:

Ці показники зазначаємо станом на 31 жовтня звітного року і в цілому за звітний рік.

Звіт 7 ПВ: Розділ ІІ

СКАЧАТИ

Аби заповнити інші рядки розділу ІІ звіту, слід відібрати працівників для обстеження. Без цього звіт 7 ПВ не скласти.

Так, у рядку 760 зазначаємо облікову кількість штатних працівників на 31 жовтня звітного року згідно з пунктом 2 Інструкції № 286. До цієї кількості не враховуємо:

 • прийнятих в установу в кінці звітного місяця;
 • призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
 • тих, які не мали нарахувань із фонду оплати праці за жовтень, у звіт 7 ПВ (рядок 760) їх не включають (наприклад, перебуваючих у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею 3- чи 6-річного віку, без збереження зарплати тощо).

Рядок 770 безпосередньо залежить від значення у рядку 760. Його обираємо з таблиці.

Облікова кількість штатних працівників на 31 жовтня звітного року (із ряд. 760 форми 7 пв), осіб

Кількість працівників в обстеженні (рядок 770), осіб

10-19

4

20-49

8

50-99

12

100-249

16

250-499

20

500-999

24

1000-4999

32

≥ 5000

40

Після цього визначаємо показник у рядку 780 — інтервал відбору. Якщо, наприклад, в установі облікова кількість штатних працівників 28 і це зазначено у рядку 760 форми 7 ПВ, інтервалом відбору складатиме 3,5 (28 ÷ 8), тобто потрібно рядок 760 поділити на рядок 770.

У рядку 790 зазначаємо порядковий номер працівника у вибірці, списку. Тобто обираємо випадково ціле число від 1 до 3,5. Наприклад, 2.

Відбір працівників

Щоб заповнити наступний розділ, що містить звіт про заробітну плату, слід обрати працівників для вибірки із кількості, що зазначена у рядку 760. Список працівників — це їх пронумерований перелік в алфавітному порядку (1-28). За наявності у структурі установи підрозділів, працівників у списку відображаємо в алфавітному порядку за кожним підрозділом окремо — від найбільшого за чисельністю підрозділу до найменшого.

Щоб заповнити звіт 7 ПВ, формуємо вибірку із цього списку із 8 працівників, починаючи з працівника, порядковий номер у списку якого 2 (див. рядки 770 і 790).

Порядковий номер працівника у вибірці

Порядковий номер працівника у списку

Розрахунок

1

2

Рядок 790

2

6

2 + 3,5 = 5,5 ~ 6

3

9

5,5 + 3,5 = 9

4

13

9 + 3,5 = 12,5 ~ 13

5

16

12,5 + 3,5 = 16

6

20

16 + 3,5 = 19,5 ~ 20

7

23

19,5 + 3,5 = 23

8

27

23 + 3,5 = 26,5 ~ 27

Розділ ІІІ звіту 7-ПВ

Далі звіт про заробітну плату заповнюємо на основі інформації про працівників з вибірки. Так, у розділі ІІІ звіту 7 ПВ відображаємо детальні відомості про кожного працівника.

Кожен аркуш розділу ІІІ звіту містить рядки 7110-7580 і дві колонки, по одній для кожного працівника (див. зображення). Тож якщо у рядку 770 вказано 8 працівників, слід скласти 4 аркуші розділу ІІІ звіту за формою 7 ПВ, щоб охопити всіх працівників.

Звіт 7 ПВ: Розділ ІІІ

СКАЧАТИ

Відомості про працівників з вибірки відображаємо у рядку:

 • 7110 — порядковий номер працівника у вибірці;
 • 7120 — стать (чоловік чи жінка);
 • 7130 — вік (повних років), станом на 31 жовтня звітного року;
 • 7131 — громадянство (обираємо один із варіантів: громадянин України, іноземець, особа без громадянства).

7 ПВ звіт за кожним працівником з вибірки має відображати у рядку 7140 стаж роботи в установі і кількість повних років працівника. При цьому немає значення, скільки посад він змінив протягом цього часу. Кількість повних років відображаємо станом на 31 жовтня звітного року. Якщо працівник відпрацював менше року, тоді в рядку 7140 ставимо «0».

Заповнюючи звіт про заробітну плату, слід пам’ятати, що до стажу роботи в установі слід відносити й періоди відсутності на роботі:

Звіт 7 ПВ містить відомості про освіту. Їх беремо з особової картки працівника. У рядку 7150 потрібно обрати один із варіантів освіти:

 • повна вища;
 • базова вища;
 • неповна вища;
 • професійно-технічна;
 • повна загальна середня;
 • базова загальна середня;
 • нижче базової середньої освіти.

Якщо працівник поєднує роботу і навчання, у рядку 7150 форми 7 ПВ зазначаємо останній здобутий рівень освіти.

Якщо в установі працює особа з початковою загальною освітою або взагалі освіти немає, у рядку 7150 обираємо варіант — «нижче базової середньої освіти».

У рядку 7160 звіту зазначаємо форму оплати праці (почасову або відрядну). Значення цього рядка може не співпадати зі значенням рядка 720 розділу І. Це пояснюється тим, що у рядку 720 звіт про заробітну плату містить усереднений показник вцілому по установі, а у рядку 7160 — конкретизовану форму оплати праці обраного працівника.

У рядку 7170 вказуємо, за якими умовами робочого часу працює працівник:

 • повний робочий день;
 • неповний робочий день.

Якщо неповний робочий день керівник установи встановив у зв’язку з економією коштів і відсутністю фінансування, у рядку 7170 форми 7 ПВ обираємо «повний робочий день», оскільки така міра вимушена. Коли працівник добровільно укладає договір на умовах неповного робочого часу і станом на 31 жовтня звітного року працює за такими умовами, обираємо «неповний робочий день».

У рядку 7171 звіту зазначаємо норму тривалості робочого часу на тиждень в годинах.

Звіт 7 ПВ: як заповнити
ІРИНА ЖИТКОВА,головний редактор Експертус Кадри
Тримайте напохваті розрахунок норм тривалості робочого часу на 2021 рік.

Звіт про заробітну плату передбачає відобразити у рядках:

 • 7180 — відомості про тип трудового договору (безстроковий, строковий, випробування);
 • 7190 — назву професії (посади) працівника за основним місцем;
 • 7191 — код професії згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010.

У рядках 7210-7580 звіту відображаємо відомості лише за основною посадою, якщо працівник є внутрішнім сумісником.

Звіт 7 ПВ за кожним працівником з вибірки формуємо з аналізом його робочого часу в годинах за жовтень звітного року і в цілому за звітний рік.

Показник

Номер рядка звіту залежно від періоду

Залежність

жовтень звітного року

звітний рік

Кількість оплаченого робочого часу (без тимчасової непрацездатності) у формі 7 пв

7210

7310

7310 > 7210,

7310 = 7320 + 7340

Кількість відпрацьованого робочого часу

7220

7320

7210 ≥ 7220,

7320 > 7220,

7310 ≥ 7320

Кількість надурочно відпрацьованого робочого часу

7230

7330

7220 > 7230,

7330 > 7230,

7320 > 7330

Кількість невідпрацьованого робочого часу

-

7340

7340 = 7310 – 7320

Кількість невідпрацьованого робочого часу з причин щорічних відпусток

-

7350

7340 ≥ 7350

У рядки 7210, 7310 форми 7 ПВ не включаємо робочий час тимчасової непрацездатності, що оплачений ФСС.

У рядках 7410-7580 відображаємо відомості про заробітну плату працівника (у грн), що нарахована за жовтень звітного року і в цілому за звітний рік. Відобразимо це у Таблиці.

Показник

Номер рядка звіту 7 пв залежно від періоду

Залежність

жовтень звітного року

звітний рік

Сума нарахованої зарплати

7410

7510

7410 ≥ 7420 + 7430 + 7440 7450,

7510 ≥ 7520 + 7530 + 7540 7550 + 7560 + 7570 + 7580,

7510 > 7410

Сума основної зарплати

7420

7520

7520 > 7420

Сума надбавок та доплат за роботу в багатозмінному та безперервному режимі виробництва, у нічний час (звіт 7 ПВ)

7430

7530

7530 > 7430

Сума доплати за роботу у важких і шкідливих умовах та в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

-

7540

-

Сума премій і винагород

7440

7550

7550 > 7440,

7550 ≥ 7551 + 7552

Сума премій і винагород, що носять систематичний характер

-

7551

-

Сума винагород за підсумками роботи у звітному році, щорічні винагороди за вислугу років у ПВ 7

-

7552

-

Сума оплати роботи в надурочний час, у святкові та неробочі дні

7450

7560

7560 > 7450

Сума оплати за невідпрацьований час

-

7570

-

Сума матеріальної допомоги

-

7580

-

Між цими таблицями існує ще одна залежність:

 • якщо рядок 7210 > 0, рядок 7410 > 0;
 • якщо рядок 7310 > 0, рядок 7510 > 0.

Якщо значення у рядках перевірили на відповідність рівностям, звіт про заробітну плату складений правильно.

Розподіл зарплати за складовими визначаємо за Інструкцією № 5, зокрема рядки:

 • 7420, 7520 — п. 2.1 Інструкції № 5;
 • 7430, 7530 — пп. 2.2.1 Інструкції № 5;
 • 7440, 7550 — пп. 2.2.2, 2.3.2 Інструкції № 5;
 • 7450, 7560 — пп. 2.2.4 Інструкції № 5;
 • 7570 — пп. 2.2.12, 2.3.1 Інструкції № 5;
 • 7580 — пп. 2.3.3 Інструкції № 5.

Аби Держстат не забракував звіт 7 ПВ, потрібно пам’ятати, що рядок:

 • 740 графи 1 відповідає рядку 1040 графи 1 Звіту № 1-ПВ за жовтень;
 • 740 графи 2 — рядку 1040 графи 2 Звіту № 1-ПВ за жовтень;
 • 750 графи 1 — рядку 1070 графи 1 Звіту № 1-ПВ за січень-грудень звітного року;
 • 750 графи 2 — рядку 1070 графи 2 Звіту № 1-ПВ за січень-грудень звітного року.

Звіт про заробітну плату складений без помилок, якщо усі рівності дотримані.

Матеріали для скачування:

Звіт 7 ПВ: як заповнити
ВІКТОР ОНИЩЕНКО,експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування
Якщо припуститеся помилок у розрахунково-платіжній відомості працівника, ризикуєте отримати чималі штрафи. Ми допоможемо цього уникнути.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді