Атестація бухгалтерів бюджетних установ

UA RU
За результатами атестації керівництво бюджетної установи має право присвоїти або змінити кваліфікаційну категорію бухгалтеру. Оскільки від кваліфікаційної категорії залежить заробітна плата, наші експерти допоможуть вам підготуватися


Під атестацією розуміють визначення кваліфікації, професіоналізму та навичок працівника. Атестація бухгалтерів бюджетних установ проводиться для того, аби з’ясувати, чи відповідають ці працівники займаним посадам та категоріям зарплат.

Якщо ві мріяти підвищити свій рівень та отримувати більшу зарплату - до атестації краще готуватися заздалегідь. Наприклад, проходити ТЕСТУВАННЯ ❤️, навчатися на курсах підвищення кваліфікації ✔️, отримувати сертифікати✍.

Атестація бухгалтерів бюджетних установ: підвищуємо кваліфікаціюДля тих, хто хоче підвищити свій професійний рівень, відтак стати більш високооплачуванним фахівцем, пропонуємо зручне навчання у Школі Всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерів — 2022.

Ви опрацюєте професійні компетенції головбуха: від обліку до ревізій. Попрактикуєте обліковувати майно та зобов’язання за нацстандартами, рахувати податки, заповнювати звіти.

Переваги:

 • Навчання у зручному онлайн-форматі
 • Відеолекція від провідних експертів
 • Сертифікат від Юридичного університету Ярослава Мудрого

Програма:

Програма "Всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерів — 2021" містить:

15 курсів — 4 кредити ЄКТС (120 годин)

Тема 1. Ревізії фінансової діяльності установи

Тема 2. Облік активів та зобов’язань за нацстандартами

Тема 3. Інвентаризація майна, активів і зобов'язань

Тема 4. Звітність

По закінченню ви отримаєте сертифікат

Визначення професії бухгалтерів

Назви посад працівників визначають за Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (далі — Класифікатор професій).

Він передбачає дві професійні назви робіт бухгалтерів, які належать до різних професійних угрупувань:

 1. «Бухгалтер з дипломом магістра» (код 2411.2, угрупування «Аудитори та кваліфіковані бухгалтери», розділ «Професіонали»);
 2. «Бухгалтер» (код 3433, угрупування «Бухгалтери та касири-експерти», розділ «Фахівці»).

Це різні професії, бо належать до двох різних класифікаційних розділів Класифікатора професій. Відповідно, до них встановлені різні вимоги. Атестація бухгалтерів бюджетної установи має проводитися з урахуванням цієї різниці.

Загальні вимоги до посад розділу «Професіонали»:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра;
 • вміння реалізувати плани в межах своєї діяльності, систематизувати, аналізувати і обробляти інформацію, вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків;
 • чотирирівневі кваліфікаційні категорії.

Загальні вимоги до посад за розділом «Фахівці»:

 • базова або неповна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр і молодший спеціаліст;
 • повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (в окремих випадках);
 • вміння реалізувати плани в межах своєї діяльності, систематизувати, аналізувати і обробляти інформацію, вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків;
 • трирівневі кваліфікаційні категорії.

Атестація для бухгалтерів неможлива без розуміння кваліфікаційних вимог.

Кваліфікаційні вимоги до посади бухгалтера

Кваліфікаційні характеристики щодо професій бухгалтерів містяться у розділі 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336 (далі — Довідник № 336).

Аби атестація для бухгалтерів вашої бюджетної установи пройшла без порушення законодавства й ви не стали об’єктом уваги перевіряльників, правильно визначте посади за категоріями бухгалтерів та вимоги до них (див. табл.).

Кваліфікаційні вимоги до посад бухгалтерів за Довідником № 336

Категорія

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Стаж роботи

«Бухгалтер з дипломом магістра» (п. 2 розд. «Професіонали»)

Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)

за професією бухгалтера I категорії — не менше ніж 2 роки

Бухгалтер I категорії (з дипломом спеціаліста)

 • для магістра — без вимог до стажу роботи;
 • для спеціаліста — стаж роботи за професією бухгалтера II категорії — не менше ніж 2 роки

Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста)

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст)

за професією бухгалтера — не менше ніж 1 рік

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

без вимог до стажу роботи

«Бухгалтер» (п. 7 розділу «Фахівці»)

Бухгалтер I категорії

базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст)

за професією бухгалтера II категорії — не менше ніж 1 рік

Бухгалтер II категорії.

за професією бухгалтера — не менше ніж 1 рік

Бухгалтер

 • для бакалавра — без вимог до стажу роботи;
 • для молодшого спеціаліста — стаж роботи на посаді технічного службовця у галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку — не менше ніж 1 рік

Зверніть увагу!

Тарифні розряди для кожної категорії за посадою працівників бухгалтерії встановлюються окремими нормативно-правовими актами залежно від сфери діяльності бюджетної установи.

Правове регулювання атестації бухгалтерів

Наразі нормативних документів, на підставі яких проводиться атестація для бухгалтерів бюджетних установ, немає. Тож керуємося рекомендаціями Мінсоцполітики, викладеними у листі «Про атестацію бухгалтерів» від 04.08.2010 № 713/13/84-10 (далі — Лист про атестацію).

У Листі про атестацію Міністерство пропонує послуговуватися такими нормативними актами під час атестації бухгалтерів:

 • Постанова Ради Міністрів СРСР «Про проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших фахівців підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку» від 26.07.1973 № 531;
 • Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших фахівців підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку, затверджене постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з науки і техніки та Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати від 05.10.1973 № 470/267.

На їх основі бюджетна установа може визначити порядок проведення атестації бухгалтерів та скласти власне положення про атестацію бухгалтерів. Таке положення оформлюється як додаток до колективного договору.

Атестація бухгалтерів бюджетних установ: етапи проведення

Етап 1. Формування атестаційної комісії в установі

Керівник бюджетної установи видає наказ про створення атестаційної комісії, яка включає голову, секретаря і членів комісії з числа керівних працівників і кваліфікованих фахівців, а також представників профспілкового органу. У наказі керівник вказує терміни проведення та графік роботи атестаційної комісії.

Зазвичай атестація бухгалтерів проводиться один раз у 3-5 років.

Етап 2. Затвердження графіку проведення атестації

Керівник за погодженням з профспілкою затверджує графік проведення атестаційної процедури зі списком працівників. Цю інформацію повідомляють працівникам, що атестуються, не пізніше ніж за місяць до атестації.

До відома!

Атестацію не проходять працівники:

 • що працюють на займаній посаді менше року;
 • молоді спеціалісти у період обов’язкової роботи за направленням після закінчення навчального закладу за умови їх підготовки за державним замовленням;
 • вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до одного року;
 • жінки після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до трьох років (не атестуються рік після виходу на роботу).

Етап 3. Проведення атестації працівників бухгалтерії

Атестація бухгалтерів бюджетних установ починається з підготовки документації для комісії. Перед проведенням атестації комісія повинна отримати:

 • відгук про бухгалтера,
 • його заяву,
 • атестаційний лист попередньої перевірки для опрацювання.

Атестаційна комісія у складі не менше 2/3 членів на основі документів і власних спостережень дає оцінку професійної кваліфікації і ділових якостей бухгалтера та проводить таємне або відкрите голосування. Результатом такого голосування є рішення про те, що:

 • бухгалтер відповідає займаній посаді;
 • відповідатиме займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії та проходження повторної атестації наступного року;
 • не відповідає займаній посаді.

Етап 4. Висновки атестаційної комісії

Атестація для бухгалтерів бюджетних установ завершується висновками атестаційної комісії, які вона має задокументувати. На розгляд керівника бюджетної установи комісія надає рекомендації щодо:

 • присвоєння бухгалтеру відповідної кваліфікації;
 • підвищення на посаді;
 • використання індивідуального плану навчання бухгалтера;
 • коригування заробітної плати.

Рекомендації разом з оцінкою діяльності працівників комісія вносить до атестаційного листа. Атестаційний лист підписує голова та члени атестаційної комісії, що приймали участь у голосуванні. Надалі атестаційний лист зберігається у особовій справі бухгалтера.

Форма атестаційного листа не є окремо затвердженим нормативним документом, тому має рекомендований характер. Атестаційний лист зразок ми навели нижче.

Атестаційний лист зразок:

Атестаційний лист зразок

Атестація бухгалтерів бюджетних установ: підвищуємо кваліфікацію

Етап 5. Атестація бухгалтерів завершилась: дії керівника

За результатами атестації та з урахуванням рекомендацій атестаційної комісії керівник може:

 • застосовувати заходи заохочення працівника;
 • перевести працівника на іншу посаду за його згодою, але не пізніше ніж через два місяці з дня атестації;
 • присвоїти чи змінити кваліфікаційну категорію;
 • встановити, змінити розмір чи скасувати надбавки до посадових окладів тощо.

Зверніть увагу!

Зниження посадового окладу та кваліфікаційної категорії працівника проводиться тільки з урахуванням думки атестаційної комісії.

Зміна кваліфікаційної категорії бухгалтера після атестації

Якщо атестація бухгалтерів бюджетної установи пройшла успішно і вони отримали рекомендацію атестаційної комісії про присвоєння чергової кваліфікаційної категорії, керівник видає відповідний наказ. Але цього замало.

Штатний розпис установи має передбачати посаду бухгалтера рекомендованої категорії, інакше підстав для підвищення працівнику посадового окладу з огляду на нову кваліфікаційну категорію не буде.

Якщо посада бухгалтера рекомендованої категорії не передбачена у штатному розписі, головний бухгалтер надсилає керівнику закладу пропозицію про внесення змін до штатного розпису щодо перейменування посади в межах виділеного фонду заробітної плати.

За потреби керівник з урахуванням графіка, за яким проводиться атестація бухгалтерів, та очікуваних змін за результатами атестації, може передбачити кошторисом зміни як у штатному розписі, так і в фонді заробітної плати.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді