Звіт № 2-інвестиції - тримайте новий бланк для 2022 року

UA RU
Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Звіт 2-інвестиції включає відомості про обсяги капітальних інвестицій у активи за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів. Розглянемо, за якою формою і як його складати.

Бланк звіту 2-інвестиції

Чинні бланки статистичної звітності шукайте у Загальному табелі (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2020 рік, який розміщений на сайті Держстату. Статистичний звіт про капітальні інвестиції ми додаємо нижче.

Так, бланк звіту 2-інвестиції квартальна «Звіт про капітальні інвестиції за __ квартал 20__ року» затверджений наказом Держстату від 21.07.2017 № 195. Цей звіт можна подавати в електронному вигляді, підписавши ЕЦП. У програмному забезпеченні з подачі звітності цей бланк можна знайти за кодом шаблону форми — «S1000213» (для звіту за І квартал 2020 року).

Бланк звіту 2-інвестиції (квартальна)

СКАЧАТИ

Подаємо Звіт № 2-інвестиції

CКАЧАТИ

Бланк звіту 2 інвестиції річна «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів» також затверджений наказом Держстату від 21.07.2017 № 195. Знайти у програмному забезпеченні з подачі звітності його можна за кодом шаблону форми — «S1002008».

Бланк звіту 2-інвестиції (річна)

CКАЧАТИ

Ваш безплатний доступ до курсів Вищої Школи Бухгалтерів

Коли звітувати

Квартальну форму подавайте 4 рази на рік, не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Річна форма подається не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним.

Як заповнити звіт 2-інвестиції

Квартальну форму звіту за розділами І-ІІ складаємо за даними бухгалтерського обліку за кожен квартал окремо (не наростаючим підсумком).

Річний Звіт 2-інвестиції заповнюємо за розділами:

 • І-ІІ — на основі квартальних звітів шляхом підсумку їх показників за кварталами року;
 • ІІІ-V — на основі даних бухгалтерського обліку за рік.

Розглянемо окремо, як заповнювати вступну, основну і кінцеву частину звіту.

Вступна частина

Порядок заповнення вступної частини звіту однаковий для квартальної і річної форми. Звіт 2-інвестиції розпочинаємо заповнювати із зазначення:

 • періоду, за який звітуємо;
 • назви установи (органу), яка звітує;
 • юридичної адреси;
 • фактичної адреси.

Основна частина

Основна частина звіту передбачає заповнення розділів (табличних блоків):

 • 1-2 — для квартальної форми;
 • 1-5 — для річної форми.

Інструкція, за якою слід було б складати звіт 2-інвестиції, відсутня. Держстат затверджує роз’яснення, як заповнювати ту чи іншу форму. Так, усі показники основної частини заповнюємо у тисячах гривень з округленням до цілого числа (без копійок).

Розділ 1 «Розподіл капітальних інвестицій за видами активів…» заповнюємо за даними субрахунків бухгалтерського обліку до рахунків:

Подаємо Звіт № 2-інвестиції
АЛЛА ВОЛОВЕНКО,експерт Експертус Головбух
01.01.2021 набрав чинності Наказ № 432 «Про внесення зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»». Маєте знати, як правильно встановити вартісний критерій для «малоцінки»? Чи буде такий критерій об’єктом облікової політики установи? Чому головним розпорядникам слід визначити власні критерії визнання?

У розділі 1 слід наводити відомості про капітальні інвестиції за видами матеріальних активів та окремо — за видами нематеріальних активів. Суми за кожним із активів і загальну суму освоєних у звітному періоді капітальних інвестицій також потрібно зазначити за витратами на:

 • придбання та створення нових активів (виділивши створені господарським способом);
 • придбання активів, які були у використанні;
 • капітальний ремонт;
 • поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію.

Заповнення квартального й річного звіту 2-інвестиції у розділі 1 продовжуємо з наведення відомостей про вартість активів, придбаних за договором фінансового лізингу.

До обсягу капітальних інвестицій, освоєних у звітному періоді, у розділі 1 звіту не включаємо:

 • витрати на придбання активів з метою їх подальшого перепродажу;
 • вартість активів, отриманих безоплатно;
 • авансові платежі для фінансування будівництва та придбання обладнання.

Також до цього обсягу не включаємо суми витрат на:

 • технічне обслуговування і поточні ремонти;
 • придбання обладнання та устаткування (яке потребує монтажу), але яке міститься на складі й у звітному періоді не передане в монтаж;
 • витрати на придбання обладнання й устаткування (яке не потребує монтажу), але яке ще у звітному періоді не введено в експлуатацію.

Суми у розділі 1, що містить звіт 2-інвестиції, наводимо без ПДВ. На цьому наполягає Держстат (п. 5 розд. ІІ роз’яснення).

У розділі 2 «Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування…» наводимо суми освоєних капітальних інвестицій, за джерелами фінансування:

 • держбюджет;
 • місцевий бюджет;
 • власні кошти;
 • кошти інвестиційних компаній, фондів;
 • кошти іноземних інвесторів;
 • інші джерела фінансування.

Квартальний Звіт 2-інвестиції за розділом 2 буде правильним, якщо сума рядків 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280 дорівнюватиме сумі капітальних інвестицій, що зазначена у рядку 100 стовпчика 1 розділу 1 цього звіту. Суми капітальних інвестицій за джерелами фінансування також наводимо без ПДВ (п. 5 розд. ІІ роз’яснення).

Розділ 2 для квартального звіту — останній розділ основної частини. Основна частина річного звіту містить ще три розділи (3-5).

Розділ 3 «Вибуття й амортизація за окремими видами активів у звітному році» заповнюємо за даними субрахунків бухгалтерського обліку до рахунків:

 • 10 «Основні засоби»;
 • 11 «Інші необоротні матеріальні активи»;
 • 12 «Нематеріальні активи»;
 • 14 «Знос (амортизація) необоротних активів».

Звіт 2-інвестиції передбачає наведення відомостей за активами про вартість:

 • проданих активів;
 • активів, переданих у фінансовий лізинг;
 • активів, переданих безоплатно;
 • ліквідованих активів

Також у розділі 3 звіту наводимо відомості про суми амортизації за кожним видом активу (матеріального і нематеріального). Вартість активів у розділі 3 наводимо без ПДВ (п. 5 розд. ІІ роз’яснення).

У розділі 4 «Витрати на будівельні та монтажні роботи за окремими видами будівель і споруд у звітному році» наводимо відомості про суми витрат на будівельно монтажні роботи, які проводились на будівлях (житлових, нежитлових), інженерних спорудах. Суму витрат зазначаємо без ПДВ (п. 5 розд. ІІ роз’яснення).

У розділі 5 «Податок на додану вартість за видами активів у звітному році», що містить звіт 2-інвестиції, зазначаємо суму ПДВ, який сплачено у зв’язку із витратами на капітальні інвестиції, та суму податкового кредиту з ПДВ.

Кінцева частина

Кінцева частина звіту містить відомості про відповідальних осіб, які відповідають за достовірність наведених у звіті відомостей.

Підписують звіт 2-інвестиції керівник і головний бухгалтер чи інша особа, відповідальна за його складання. Після цього зазначаємо номер телефону, факсу та електронну пошту.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді