Державний бюджет 2022: все, що потрібно знати бухгалтеру

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Затверджено Держбюджет на 2022 рік, а це означає, що ми маємо всі основні цифри та можемо вже зараз прикинути деякі розрахунки. Що і зробив експерт. Ми вже все порахували та підготували для вас зручні таблиці, які спростять вашу роботу.

Держбюджет-2022

Закон “Про Державний бюджет на 2022 рік” був прийнятий 02 грудня 2021 року (реєстр. № 6000 від 15.09.2021). Одразу звернемо увагу на розміри прожиткового мінімуму 2022 та мінімальної заробітної плати 2022 як основних показників, які впливають на безліч інших, зокрема розміри:

 • податкової соціальної пільги;
 • мінімального страхового внеску (ЄСВ);
 • максимальної величини бази нарахування ЄСВ;
 • обмеження розміру лікарняних і декретних;
 • суми грошового доходу, що підлягає індексації та ін.

На що вплинуть нові соцстандарти із грудня 2021

Прожитковий мінімум 2022

Держбюджет 2022 рік передбачає такий прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для основних соціальних і демографічних груп населення:

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ 2022, грн

категорія осіб

період року

січень-червень

2022

липень-листопад 2022

грудень

2022

працездатні особи

2481

2600

2684

діти віком до 6 років

2100

2201

2272

діти 6-18 років

2618

2744

2833

особи, які втратили працездатність

1934

2027

2093

загальний показник

2393

2508

2589

Окрім наведених у Законі про Держбюджет 2022 існують ще особливі прожиткові мінімуми для працездатних осіб, які використовуються для визначення їхніх посадових окладів:

 • судді – 2102 грн;
 • прокурора окружної прокуратури – 1600 грн;
 • працівників інших держорганів, для яких оплата праці регулюється спеціальними законами – 2102 грн

Мінімальна зарплата 2022

Також Держбюджет 2022 рік передбачає такий розмір ще одного найцікавішого для всіх показника – мінімальної заробітної плати на 2022 рік. І вона така:

МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА 2022, грн

розмір мінімальної зарплати

період року

січень-вересень

жовтень-грудень

місячний

6500

6700

погодинний

39,26

40,46

Розглянемо тепер ті показники, на які впливають розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Мінімальний та максимальний ЄСВ 2022

ЄСВ нараховуйте за правилами, які визначає Закон “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. № 2464. Обмежуйте базу нарахування ЄСВ максимальним та мінімальним розмірами.

БАЗА НАРАХУВАННЯ ЄСВ 2022, грн

Показник

Сума, грн

з 01.01.2022

з 01.10.2022

максимальна база нарахування ЄСВ*

97500

100500

максимальний страховий внесок

21450

22110

мінімальна база нарахування ЄСВ**

6500

6700

мінімальний страховий внесок

1430

1474

* 15 мінімальних зарплат;

** рівний мінімальній зарплаті

Лікарняні та декретні 2022

Лікарняні та декретні розраховуйте за Законом “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 р. № 1105 (даліЗакон № 1105). Відповідно до нього лікарняні і декретні для осіб, страховий стаж яких протягом 12 місяців перед страховим випадком менше шести місяців, обмежуйте граничним розміром:

 • для тимчасової непрацездатності (лікарняних) – не більше допомоги, обчисленої з мінімальної зарплати, яка діє у місяці настання страхового випадку (пп. “1” ч. 4 ст. 19 Закону № 1105);
 • для допомоги по вагітності й пологам (декретних) – не більше допомоги, обчисленої з подвійної мінімальної зарплати, яка діє у місяці настання страхового випадку (пп. “2” ч. 4 ст. 19 Закону № 1105).

Також незалежно від страхового стажу щодо лікарняних і декретних застосовуються такі обмеження:

 • максимальне обмеження (для лікарняних і декретних) – не більше допомоги, яка обчислена з максимальної бази ЄСВ, яка діяла у попередньому місяці перед місяцем настання страхового випадку (ч. 3 ст. 24, ч. 2 ст. 26 Закону № 1105). Закон № 1105 не визначає точно, за який місяць розраховувати максимальну базу ЄСВ, але вказує, що з неї страхові внески “сплачувалися”, тобто у минулому часі. Через це для розрахунку обмеження береться попередній місяць, а не місяць настання страхового випадку (лист Мінсоцполітики від 23.11.2017 р. № 514/0/86-17/273);
 • мінімальне обмеження (лише для декретних) – не менше за розмір допомоги, обчислена з мінімальної зарплати, яка діє у місяці настання страхового випадку (ч. 2 ст. 26 Закону № 1105 ).

Розраховані обмеження унаочнено у таблиці нижче.

МІНІМАЛЬНЕ ТА МАКСИМАЛЬНЕ ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СЕРЕДНЬОДЕННОЇ ЗАРПЛАТИ ПРИ РОЗРАХУНКУ ЛІКАРНЯНИХ І ДЕКРЕТНИХ 2022, грн

Місяць 2022 року

Середньоденна зарплата за 1 календарний день

мінімальна

(лише для декретних1)

максимальна, якщо страховий стаж за 12 місяців замалий2

максимальна3

січень

213,53

(=6500/30,44)4

427,07

(= 2*6500/30,44)

3203,02

(=97500/30,44)

лютий-вересень

213,53

(=6500/30,44)

427,07

(= 2*6500/30,44)

3203,02

(=97500/30,44)

жовтень

220,11

(= 6700/30,44)

440,21

(=2×6700/30,44)

3203,02

(=97500/30,44)

листопад-грудень

220,11

(= 6700/30,44)

440,21

(=2×6700/30,44)

3301,58

(=100500/30,44)

1 – мінімальне обмеження є тільки до допомоги по вагітності й пологам (декретних) – див. ч. 2 ст. 28 Закону № 1105. Щодо лікарняних, то вони можуть бути меншими за дане обмеження;

2 – замалий страховий стаж – за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку (виходу у декрет) страховий стаж менший 6 місяців. Наприклад, таке можливо, якщо працівник нещодавно розпочав свою трудову діяльність або не працював тривалий час перед працевлаштуванням в установу;

3 – максимальна база береться за попередній місяць, тобто для січня 2022 – грудень 2021, а для жовтня 2022 – вересень 2022;

4 – цифра “30,44” означає середню кількість днів у одному місяці за рік (див. п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням), затвердженого постановою Кабміну від 26.09.2001 р. № 1266)

Податкова соціальна пільга 2022

Зарплати працівникам, які мають право на податкову соціальну пільгу (ПСП), у 2021 році обчислюйте на основі нових розмірів пільги і граничного доходу для неї.

РОЗМІР ПСП ТА ГРАНИЧНОГО ДОХОДУ ДЛЯ 2022 РОКУ, грн

Граничний розмір доходу, який дає право на ПСП1

Базова соціальна пільга2

(для осіб, які визначені

пп. 169.1.1 та 169.1.2 ПКУ)

Підвищені ПСП

ПСП 150%

від базової3

(для осіб, які визначені

пп. 169.1.3 ПКУ)

ПСП 200%

від базової4

(для осіб, які визначені

пп. 169.1.4 ПКУ)

3470

1240,50

1860,75

2481

1 – прожитковий мінімум працездатної особи а 01.01 × 1,4 та округлений найближчих 10 грн. У 2022 році це 2481 грн ×1,4 = 3473,40 ≈ 3470 грн;

2 – 50% від прожиткового мінімуму працездатної особи на 01.01. Для 2022 року це 2481 грн × 0,5 = 1240,50 грн;

3 – розрахунок 1240,50 грн × 1,5

4 – розрахунок 1250,50 грн × 2

✔️ ПСП: розмір і приклади нарахування від ЕКСПЕРТА

Допомога малозабезпеченим сім’ям 2022

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги визначає ст. 9 Закону про Держбюджет 2022.

ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ 2022

соціальні та демографічні групи населення

розмір

рівня, %

сума, грн

січень-червень

2022

липень-листопад 2022

грудень

2022

працездатні особи

45

1116,45

1170,00

1207,80

діти віком до 6 років

130

2730,00

2861,30

2953,60

діти віком від 6 до 18 років

130

3403,40

3567,20

3682,90

діти віком від 18 до 23 років

(за умови продовження навчання)

130

3225,30

3380,00

3489,20

особи, які втратили працездатність, та інваліди

100

1934,00

2027,00

2093,00

Одноразова адресна грошова допомога випускникам вишів

Одноразову адресну грошову допомогу виші виплачують випускникам у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року. Це передбачають постанови КМУ:

За ним маємо:

ОДНОРАЗОВА АДРЕСНА ГРОШОВА ДОПОМОГА ВИПУСКНИКАМ ВИШІВ 2022

Спеціалізація за профілями

Розмір, грн

Педагогічний

12405*

Медичний та фармацевтичний

* розрахунок: 2481 грн ×5

Одноразова грошова допомога випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Заклади освіти зобов’язані виплачувати випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування одноразову грошову допомогу у розмірі шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. Так встановлює ст. 8 Закону «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.05.2005 р. № 2342.

ОДНОРАЗОВА АДРЕСНА ДОПОМОГА ВИПУСКНИКАМ ІЗ ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 2022

Отримувачі

Розмір, грн

січень-червень

2022

липень-листопад 2022

грудень

2022

особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування

15708*

16464

16998

особи віком від 6 до 18 років, у яких у віці до 18 років померли батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування

14886**

15600

16104

* розрахунок = 2481 грн × 6;

** розрахунок = 2618 грн × 6

Єдина тарифна сітка

Розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС) розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженою постановою КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 передбачений такий, як наведений нижче у таблиці.

Т А Б Л И Ц Я

посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери,

оплата праці яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою, на 2022 рік

Розряди

Коефіцієнт підвищення окладу

з 01.01.2022 по 30.09.2022

з 01.10.2022 по 31.12.2022

Оклад (тарифна ставка) згідно розряду (грн.)

Оклад (тарифна ставка) згідно розряду (грн.)

1

1

2893

2982

2

1,09

3153

3250

3

1,18

3414

3519

4

1,27

3674

3787

5

1,36

3934

4056

6

1,45

4195

4324

7

1,54

4455

4592

8

1,64

4745

4890

9

1,73

5005

5159

10

1,82

5265

5427

11

1,97

5699

5875

12

2,12

6133

6322

13

2,27

6567

6769

14

2,42

7001

7216

15

2,58

7464

7694

16

2,79

8071

8320

17

3

8679

8946

18

3,21

9287

9572

19

3,42

9894

10198

20

3,64

10531

10854

21

3,85

11138

11481

22

4,06

11746

12107

23

4,27

12353

12733

24

4,36

12613

13002

25

4,51

13047

13449

Індексація грошових доходів 2022

Правила визначення індексації не змінилися. Доходи громадян, як і раніше, індексуйте у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення, згідно із п. 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

ВИПЛАТИ, ЯКІ ТРЕБА ІНДЕКСУВАТИ у 2022 році

Об’єкт індексації

Розмір доходу за періодами, грн

січень-червень

2022

липень-листопад 2022

грудень

2022

заробітна оплата працівників установ

2481

2600

2684

грошове забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби

стипендії

аліменти

пенсії

допомога по безробіттю

Допомога при народженні дитини

Розмір державної допомоги при народжені дитини не змінився. Він становить 41 280 грн відповідно до ст. 12 Закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 р. № 2811.

Допомогу при народженні дитини виплачуйте поетапно:

 • одноразово у сумі 10 320 грн;
 • протягом наступних 36 місяців — по 860,00 грн.

У 2022 році розмір даної допомоги планують збільшити до 50 000 грн (разово – 12500 грн) з проведенням подальшої індексації.

Однак це ще не всі соціальні виплати для новонароджених. Є ще відшкодування послуги з догляду за дитиною до 3-хроків “муніципальна няня”. Під неї створений Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”, затверджений постановою Кабміну від 30.01.2019 р. № 68. Це відшкодування дорівнює двом розмірам прожиткового мінімуму (для дітей віком до 6 років), що встановлений на 1 січня відповідного року, тож у 2022-му становить 4200 грн. Однак відшкодування не може перевищувати суми сплаченої за послугу її отримувачем.

На таке відшкодування мають право батьки, які використовують послуги муніципальної няні і надають потрібні документи. Нині вони приймаються місцевими підрозділами соціального захисту поштою або в електронній формі (через веб-сайт Мінсоцполітики або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

Аліменти

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У той же час рекомендований розмір аліментів рівний розміру прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку (ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу, далі – СК). Його може присудити суд, якщо у платника аліментів достатньо заробітку (абз. 3 п. 2 ст. 182 СК). Максимальний розмір аліментів – не більше 10 прожиткових мінімумів дитини відповідного віку (ч. 5 ст. 183 СКУ).

Результат розрахунку аліментів за цими правилами для 2022 року унаочнено у таблиці нижче.

РОЗМІРИ АЛІМЕНТІВ 2022

вік дитини, років

мінімальний розмір

максимальний розмір

рекомендований

гарантований**

01.01-30.06

01.07-30.11

01.12-31.12

01.01-30.06

01.07-30.11

01.12-31.12

01.01-

30.06

01.07-

30.11

01.12-

31.12

до 6

2100

2201

2272

1050

1100,50

1136

21000

22010

22720

від 6 до 18

2618

2744

2833

1309

1372

1416,50

26180

27440

28330

від 18 до 23 років*

2481

2600

2684

1240,50

1300

1342

24810

26000

26840

* за умови продовження навчання;

** становить 50% від рекомендованого

Пенсії 2022

Мінімальний розмір пенсії також залежить від розміру прожиткового мінімуму. Він дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність (абз. 1 ч. 1 ст. 28 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 р. № 1058). Тож мінімальна пенсія за віком із 1 січня становитиме 1934 грн.

МІНІМАЛЬНА ТА МАКСИМАЛЬНА ПЕНСІЯ ЗА ВІКОМ 2022

Показник

Розмір пенсії, грн

січень-червень

2022

липень-листопад

2022

грудень

2022

мінімальна пенсія

1934

2027

2093

максимальна пенсія

19340

20270

20930

Штрафні санкції за порушення трудового законодавства

У 2022-му за порушення трудового законодавства доведеться заплатити більше, тому що зросли розміри «трудових штрафів».

ШТРАФИ ЗА ОКРЕМІ ВИДИ ПОРУШЕНЬ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 2022

Як визначається штраф

Розмір штрафу, грн

Підстава

з 01.01.2022 р.

з 01.10.2022 р.

за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві; виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків – за дані порушення передбачено штрафи:

10 МЗП на момент виявлення порушення за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

65000

67000

абз. другий ч. 2 ст. 265 КЗпП

30 МЗП (180000 грн) на момент виявлення порушення за кожного працівника, стосовно якого воно скоєно – повторне порушення протягом 2-х років з дня виявлення порушення

195000

201000

абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП

за порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі:

3 МЗП на момент виявлення порушення

19500

20100

абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП

за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці:

2 МЗП на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого воно скоєно

13000

13400

абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”

4 МЗП на момент виявлення порушення за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

26000

26800

абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 МЗП на момент виявлення порушення

19500

20100

абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП

Недопущення до проведення перевірки, створенні перешкод при її проведенні з питань виявлення неоформлених трудових відносин та виплати зарплати

16 МЗП на момент виявлення порушення

104000

107200

абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП

Порушення інших вимог законодавства про працю, крім передбачених абз. 2–8 ч. 2;

1 МЗП за кожне таке порушення

6500

6700

абз. 9 ч. 2 ст. 265 КЗпП

2 МЗП за кожне таке порушення – повторне порушення протягом року

13000

13400

абз. 10 ч. 2 ст. 265 КЗпП

Як без штрафів організувати роботу бухгалтерської служби? ►►► Пройдіть тест ✔️


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді