Доплата за роботу в нічний час та понаднормові

Автор
експерт з питань оплати праці та планування, Дніпро
Як правильно нараховуються понаднормові та доплата за роботу в нічний час? На які додаткові виплати мають право такі працівники? Відповіді та розрахунки надав наш експерт на прикладі оплати праці оператора котельні й сторожа закладу освіти.

Щоб оплатити роботу кочегарів, операторів котельні, працівників охорони — сторожів, керуйтеся чинними нормативно-правовими актами — зокрема, Інструкцією № 102, Постановою № 1298 та Наказом № 557.

Розглянемо детально, як правильно нараховуються оплата за роботу в нічний час та понаднормові цим працівникам та які доплати їм встановити.

Посадовий оклад

Відповідно до чинного законодавства посадові оклади встановлюйте:

       • сторожам — у межах 1—2 тарифного розряду за ЄТС (додаток 12 до Наказу № 557);
       • операторам котелень — у межах 2—5 тарифних розрядів за ЄТС залежно від їхніх кваліфікаційних розрядів (додаток 13 до Наказу № 557).

Позаяк ці працівники виконують роботу у нічний час, тривалість їхнього робочого часу слід скорочувати на одну годину (ст. 54 КЗпП). Це слід урахувати під час визначення штатної чисельності вказаних посад.

Оплата праці сторожа та оператора котельні в нічний час рохраховується:

       • у підвищеному розмірі, який установлюють генеральна, галузева (регіональна) угода і колективний договір;
       • не нижче 20% тарифної ставки/посадового окладу за кожну годину роботи (ст. 108 КЗпП).

Яку ж доплату потрібно нараховувати працівникам за роботу у нічний час?

Доплата за роботу в нічний час та понаднормові
Людмила Кравченко,керівник експертної групи Експертус Головбух
У яких розмірах і на який термін керівник установи має право встановлювати надбавки працівникам — дізнаєтеся зі статті

Доплата за роботу у нічний час

Сторожам та операторам котельні нараховується доплата за роботу в нічний час у розмірі до 40% годинної тарифної ставки за кожну робочу годину у нічний час (пп. 3 «б» п. 4 Наказу № 557). А ось конкретний розмір доплати за роботу у нічний час передбачає колективний договір.

Нічним часом уважають період з десятої години вечора до шостої години ранку (ст. 54 КЗпП).

Роботу у нічний час передбачайте у правилах внутрішнього трудового розпорядку, які обумовлюють і порядок використання робочого часу. Такий порядок визначайте для конкретного працівника графіком змінності, який затверджує керівник.

Доплата за роботу в нічний час 2020 та понаднормові - розрахункиНічну роботу обов’язково фіксуйте у табелі обліку робочого часу.

Згідно з нормами галузевих наказів та за наявності робіт, які слід виконувати у нічний час, у колективному договорі закладу зазначайте:

       • розмір доплати до посадового окладу працівника за нічну роботу;
       • перелік посад та категорій працівників, яких можна залучати до такої роботи.

За структурою заробітної плати доплату до тарифних ставок/посадових окладів за роботу у нічний час у визначених розмірах треба відносити до додаткової заробітної плати. Тому суму цієї доплати, яку обґрунтували відповідними розрахунками, уключайте до загального фонду кошторису під час обрахунку обсягу видатків на заробітну плату закладу.

Пам’ятайте, що законодавство забороняє залучати до роботи у нічний час:

       • вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП);
       • осіб, які молодше 18 років (ст. 192 КЗпП);

Обмежують у нічний час також і роботу осіб з інвалідністю. Їх допускають до такої роботи лише за їхньою згодою та за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (ст. 172 КЗпП).

Також не залучайте до таких робіт жінок, якщо цього не обумовлює особлива необхідність (ст. 175 КЗпП).

Отже працівникам, які виконують роботу у нічний час, нараховуйте заробітну плату відповідно до встановлених посадових окладів та провадьте доплату за години нічної роботи.

Доплата за роботу в нічний час 2020 та понаднормові - розрахункиЩоб визначити годинну ставку для оплати нічного часу, поділіть посадовий оклад працівників на місячну норму тривалості робочого часу. Результат, який отримаєте, збільште на 40%. Норма годин на ставку працівників становить 40 годин на тиждень.

Доплата за шкідливі умови праці

Оператори та кочегари котелень зазвичай працюють у шкідливих умовах. Водночас чинне законодавство регламентує, що працівники, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, мають право:

       • на безоплатне лікувально-профілактичне харчування, молоко або рівноцінні харчові продукти, газовану солону воду;
       • оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;
       • скорочення тривалості робочого часу;
       • додаткову оплачувану відпустку;
       • оплату праці у підвищеному розмірі;
       • пільгову пенсію та інші пільги і компенсації відповідно до чинного законодавства (ст. 7 Закону № 2694).

Підвищену оплату праці встановлюють на важких роботах, на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах із особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я. Перелік цих робіт визначає КМУ (ст. 100 КЗпП).

Попри те, що для галузі освіти такий перелік Уряд не затвердив, аби оплатити роботу працівників закладів освіти з важкими і шкідливими умовами, керуйтеся пунктом 33 Інструкції № 102. Він регламентує, що керівник закладу освіти за погодженням із профспілкою може встановити доплати у розмірі:

       • до 12% тарифної ставки/посадового окладу працівникам, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці;
       • до 24% тарифної ставки/посадового окладу — на роботах з особливо важкими та шкідливими умовами праці.

Порядок встановлення такої доплати і Перелік робіт з несприятливими умовами праці, на яких встановлюють доплати робітникам, спеціалістам і службовцям з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці (далі — Перелік) містить додаток № 9 до Інструкції № 102.

Зокрема, Перелік уключає роботи, які зазвичай виконують кочегари та оператори котелень, а саме роботи з обслуговування:

       • теплових бойлерних установок у цехах (дільницях): котельних, турбінних (п. 1.130 Переліку);
       • котельних установок, що працюють на вугіллі і мазуті, каналізаційних колодязів і мереж (п. 1.163 Переліку).

Доплати за несприятливі умови праці:

       • установлюйте за результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, які безпосередньо зайняті на роботах, що містить Перелік.
       • нараховуйте за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці. За наступної раціоналізації робочих місць і поліпшення умов праці доплати зменшуйте або відміняйте повністю (додаток 9 до Інструкції № 102).

Атестацію робочих місць або оцінку умов праці у закладі освіти проводить атестаційна комісія. Її створюють відповідно до наказу керівника за погодженням із профспілкою. Формують цю комісію з найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілки, служби охорони праці закладу. Додатково можна залучати спеціалістів інших служб і організацій. Очолює комісію керівник закладу або його заступник.

На підставі висновків атестаційної комісії керівник, за погодженням із профспілкою, затверджує перелік конкретних робіт, на які встановлюють доплату за несприятливі умови праці і розміри доплат за видами робіт. Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати встановлює керівник наказом по закладу. Перелік конкретних робіт, робочих місць із несприятливими умовами праці включайте до колективних договорів. Це також рекомендує і пункт 7.2 Галузевої угоди. А її положення діють безпосередньо, тобто поширюються на працівників закладів та установ освіти і є обов’язковими для включення до колективних договорів (п. 1.4 Галузевої угоди).

Доплати за роботу з важкими та шкідливими умовами кочегарам провадьте за період їх фактичної зайнятості у цих умовах. Таким періодом може бути місяць, квартал, півріччя, рік.

Приклади розрахунків доплата за роботу в нічний час 2021 сторожа та оператора котельні закладу освіти

ПРИКЛАД 1. Оплата праці сторожа

У закладі освіти на посаді сторожа працює особа, якій встановили 1-й тарифний розряд. Протягом жовтня сторож відпрацював:

       • а графіком роботи — 30 годин у нічний час і шість годин — понаднормово;
       • за обліковий період (місяць) — 190 годин.

Доплата працівнику за роботу у нічний час становить 40% його посадового окладу.

Як оплатити роботу сторожа?

Як оплачувати роботу сторожа

✔️ ВІДКРИТИ

ПРИКЛАД 2. Оплата праці оператора котельні

На посаді оператора котельні працює особа, якій встановили 3-й тарифний розряд за ЄТС. Протягом листопада оператор котельні відпрацював:

       • за графіком роботи — 38 годин у нічний час і вісім годин — понаднормово;
       • за обліковий період (місяць) — 176 годин.

За роботу у нічний час доплата працівнику становитиме 40% посадового окладу.

Як оплатити роботу оператора котельні?

Як оплатити роботу оператора котельні

✔️ ВІДКРИТИ

Отже, особам, які працюють у нічний час, у важких і шкідливих умовах праці, а також понаднормово, заробітну плату нараховуйте відповідно до встановленого посадового окладу, а доплати за такі умови праці виплачуйте понад посадовий оклад (ст. 3-1 Закон № 108).

Доплата за роботу в нічний час 2020 та понаднормові - розрахунки
ВІКТОР ОНИЩЕНКО,експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування
Якщо припуститеся помилок у розрахунково-платіжній відомості працівника, ризикуєте отримати чималі штрафи. Ми допоможемо цього уникнути.зміст

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді