Уставы ОТО можно регистрировать в органах юстиции

RU UA
Правительство урегулировало вопрос регистрации уставов объединенных территориальных общин (ОТО), которые образовались в соответствии с Законом Украины «О добровольном объединении территориальных общин» от 05.02.2015 № 157-VIII.

Для регистрации устава ОТО нужно в территориальный орган Минюста подать:

  • заявление (форма в приложении 1 к Положению о государственной регистрации уставов территориальных общин);
  • устав ОТО (два бумажных экземпляра и один — на электронном носителе);
  • копию решения представительного органа местного самоуправления об утверждении устава;
  • выписку из протокола пленарного заседания представительного органа местного самоуправления об утверждении устава.

Уставы ОТО можно регистрировать в органах юстиции

Территориальный орган Минюста рассмотрит эти документы в течение 30 дней, после чего устав ОТО зарегистрирует или откажет в его регистрации. Об отказе в регистрации устава ОТО информируют следующего рабочего дня, добавив к письму правовое обоснование несоответствия устава или отдельных его положений Конституции и законам Украины.

Из постановления КМУ «О внесении изменений в Положение о государственной регистрации уставов территориальных общин» от 18.12.2019 № 1058

Вебінарний марафон до Дня бухгалтера

Статті за темою

Усі статті за темою

Міжбюджетні трансферти – облік

Як правильно відобразити в обліку ОТГ міжбюджетні трансферти, як задокументувати операції з їхньої передачі та які субрахунки використовувати - експертний досвід.
9819

Програмна класифікація видатків: обираємо назву бюджетної програми

У бюджетному процесі застосовують програмно-цільовий метод. Суть його полягає в управлінні коштами місцевого бюджету для досягнення конкретних результатів, цілей, вирішення проблем місцевої громади. При цьому оцінюють ефективність використання коштів місцевого бюджету на кожній стадії бюджетного процесу. Основним елементом цього методу є бюджетна програма.
464

Казначейське обслуговування бюджетників

Під час обслуговування місцевих бюджетів органи Казначейства діють за чітко встановленим порядком. Дотримуватися цього порядку мають і установи, якщо хочуть вчасно отримати кошти. Опишемо докладно всі складові казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
12239

Місцеві бюджети 2024: які доходи й видатки

Місцеві бюджети 2024: ✔ доходи загального фонду місцевих бюджетів ✔ доходи спеціального фонду місцевих бюджетів ✔ доходи бюджету розвитку ✔ розмір надходжень у місцеві бюджети ✔ видатки місцевих бюджетів
35311

Субвенція місцевим бюджетам

Субвенція – це виплата із державного бюджету місцевим бюджетам, яку надають лише на конкретні цілі. На що вона виділяється щороку – у цьому огляді.
50519

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді