Чи достатньо атестувати працівника, щоб звільнити за невідповідність займаній посаді

222

Запитання

Працівник не може дати ради своїм обов’язкам. Чи можна для нього провести атестацію, щоб звільнити за невідповідність займаній посаді?

Відповідь

Ні, рішення атестаційної комісії недостатньо, щоб звільнити працівника. Мають бути інші документальні докази, що працівник не відповідає займаній посаді.

Роботодавці можуть атестувати працівників. Категорії працівників, яких атестують, та періодичність атестації визначають у колдоговорі. Якщо колдоговір не укладали, ці питання визначає роботодавець за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації. Атестувати працівників можна не частіше одного разу на три роки. Виняток — атестаційна комісія рекомендувала повторно атестувати працівника через рік після попередньої атестації (ст. 11, 13 Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI, далі — Закон № 4312).

Атестаційна комісія ухвалює рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі.

Якщо атестаційна комісія приймає рішення про те, що працівник не відповідає займаній посаді (виконуваній роботі), то його можна:

  • перевести (за згодою) на іншу посаду чи роботу, що відповідає його професійному рівню;
  • направити на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією.

Якщо працівник відмовляється від переведення на іншу посаду чи роботу, що відповідає його кваліфікаційному рівню, або від професійного навчання за рахунок коштів роботодавця, роботодавець за результатами атестації має право звільнити працівника (ст. 13 Закону № 4312).

Недостатність кваліфікації, що перешкоджає належно виконувати посадові обов’язки, не може ґрунтуватися лише на матеріалах атестаційної комісії й показаннях свідків, якщо немає інших об’єктивних даних про недостатню кваліфікацію. Такими даними можуть бути документи, звіти, плани, доповідні та інші докази, що працівник неякісно чи неналежно виконував трудові обов’язки. Догана за порушення трудової дисципліни також не доводить, що у працівника недостатня кваліфікація (постанова ВСУ від 30.05.2018 № 297/3092/15-ц).

Центральна частина статичний блок 3

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Табель обліку робочого часу 2024 – бланк | зразок заповнення

Табель обліку робочого часу – це первинний документ, який містить перелік усіх працівників установи з відмітками про те, як вони відпрацювали робочий час протягом облікового періоду. Без цієї інформації заробітну плату працівникові не нарахуєш. То хто, коли і як складає табель?
150910

Господарський договір бюджетної установи

Господарський договір бюджетної установи – типи, види, істотні умови, порядок укладання та розірвання, перевірки. З якими господарськими договорами зазвичай мають справу бюджетники, чи є в них певні особливості?
14212