Як переносити щорічні відпустки


Установа зобов’язана перенести щорічну відпустку працівника на інший період, тільки якщо несвоєчасно:

  • письмово повідомили працівника про час відпустки;
  • виплатили йому відпускні.

Щорічну відпустку працівника перенесіть на інший період або продовжіть її, якщо під час такої відпустки працівник:

  • був тимчасово непрацездатним і це підтверджує лікарняний;
  • виконував державні або громадські обов’язки, якщо за законодавством працівника звільняли на цей час від основної роботи та зберігали йому заробітну плату;
  • отримав відпустку по вагітності та пологах;
  • одночасно йде у відпустку у зв’язку з навчанням.

Щорічну відпустку за власною ініціативою керівник установи, як виняток, може перенести на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з профспілкою лише за умов, що:

  • щорічна відпустка працівника в раніше обумовлений період може несприятливо позначитися на роботі установи;
  • частину відпустки тривалістю не менше 24 к. дн. працівник використає в поточному робочому році.

Працівник та керівник мають узгодити новий строк, на який переносять щорічну відпустку.

Якщо причини, через які маєте перенести відпустку, настали, коли працівник у ній перебував, то частину відпустки, яку працівник не використав:

  • надайте після того, як дія причин, що перервали відпустку, закінчилась;
  • перенесіть за згодою сторін на інший період з додержанням вимог ст. 12 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР.

Законодавство забороняє роботодавцям не надавати щорічні відпустки повної тривалості протягом 2 років підряд. Також слідкуйте, аби працівники віком до 18 років та ті, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці, отримували відпустки протягом робочого року.

За інформацією Управління Держпраці у Хмельницькій області

посадова інструкція скачати

Статті за темою

Усі статті за темою

Доповідна записка – бланк та зразок

✔️Доповідна записка бухгалтера – це документ, який інформує керівника вищого рівня щодо ситуації, яка склалася, певні події, результати роботи. Як скласти доповідну записку? Які є вимоги щодо її змісту? Наведемо зразки для різних робочих ситуацій.
83349

Оплата праці у святкові та вихідні дні

Правила роботи у вихідні, святкові і неробочі дні та правила за якими оплачують таку роботу у мирні часи встановлює Кодекс Законів про працю України (далі – КЗпП). Під час дії воєнного стану діють обмеження та особливості організації трудових відносин.
3352

Новий закон про надання та використання відпусток – які норми скасовані й додані

Законопроєкт №8313 вносить зміни щодо впорядкування надання та використання відпусток. Скасовуються кілька видів відпусток, а також встановлюються правила компенсації за невикористані відпустки під час мобілізації.
6142

Норми робочого часу 2024 для «шестиденки»

Тримайте норми тривалості робочого часу та виробничий календар на 2024 рік для шестиденного робочого тижня. З’ясуйте, які норми діють під час воєнного стану.
10078