Мобілізація і військовий облік в органах місцевого самоврядування – які повноваження та відповідальність

Роз'яснення щодо обов’язків органів місцевого самоврядування у виконанні мобілізаційних заходів та веденні військового обліку.

Мобілізація і військовий облік: повноваження та відповідальність ОМС

Бронювання працівників: Мін­еко­но­міки роз’яснює зміни

Оборонна і мобілізаційна робота, а також військовий облік громадян належать до компетенції державних органів та місцевого самоврядування. У зв’язку зі змінами до законодавства та продовженням в Україні особливого періоду, роль ОМС в цих процесах стає дедалі вагомішою.

Повістки, акти та інші документи: хто це робить в ОМС та на якій підставі

Один з ключових обов’язків ОМС під час мобілізації – забезпечення організації оповіщення та призову громадян. Цей обов’язок покладається на ОМС згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженим постановою Кабміну від 16.05.24 № 560.

Забезпечення організації оповіщення та призову в частині повноважень виконавчих органів сільських, селищних міських рад передбачає:

 • отримання розпорядження про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів;
 • видання акту про проведення оповіщення;
 • доведення що відома підприємств та установ, а також населення розпорядження про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів;
 • оповіщення резервістів та військовозобов’язаних за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;
 • повідомлення про результати оповіщення та про відмову від отримання повісток, інформування про прибулих ВПО;
 • забезпечення прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від дільниць оповіщення до пунктів збору.

Увага! Представники виконавчих органів органів місцевого самоврядування можуть бути включені до складу груп оповіщення розпорядженням РДА/МВА/РВА та на підставі розпорядчого акту виконавчого комітету місцевої ради. Проте, під час здійснення заходів оповіщення представника ОМС має супроводжувати поліцейський.

Постановою КМУ від 16.05.24 № 560 чітко фіксується, хто і коли має право вручати повістки:

 • «Повістки вручає уповноважена на це особа, у томі числі із складу групи оповіщення, якщо є представник ТЦК – то це робить він. В іншому випадку уповноважена на вручення повісток особа має бути призначена наказом керівника та мати посвідчення. Повістки вручають цілодобово за адресою місця проживання/реєстрації в межах громади».

Постановою КМУ від 16.05.24 № 560 також затверджені основні зразки документів:

 • повістка;
 • акт відмови;
 • акт про факт догляду тощо.

Зокрема, для встановлення факту догляду керівником виконавчого органу ОМС утворюється комісія.

Для здійснення повноважень ОМС у сфері мобілізаційної та оборонної роботи утворюється мобілізаційний підрозділ. Сьогодні такі структурні підрозділи варто створювати як окремі одиниці та дотримуватися норм Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу, затвердженого постановою Кабміну № 587 від 27.04.2006 року.

Ведення військового обліку та відповідальність ОМС за порушення

Ще однією важливою сферою роботи ОМС, яка зараз викликає чимало запитань, є ведення військового обліку. Власне органи місцевого самоврядування згідно зі ст.33 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу» разом з іншими державними органами забезпечують функціонування системи військового обліку.

Слід зазначити, що конкретизує обов’язки ОМС щодо військового обліку Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487. В ній ідеться про ведення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад персонально-первинного обліку призовників, військовозобов’язаних, резервістів.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад згідно цієї постанови забезпечують:

 • ведення персонально-первинного обліку, у разі відсутності ТЦК та СП;
 • взяття на персонально-первинний військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання;
 • виключення з персонально-первинного військового обліку громадян під час їх вибуття;
 • виявлення осіб, які проживають, і не перебувають в них на персонально-первинному військовому обліку;
 • здійснення звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників.

У той же час за порушення правил військового обліку та організації призову на військову службу осіб із числа резервістів в особливий період ст. 42 ЗУ «Про військовий обов'язок та військову службу» передбачено відповідальність керівників та інших посадових осіб органів місцевого самоврядування. Міру відповідальності передбачає ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Це штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію:

 • у мирний час: від 17 000 до 25 500 гривень, а за повторне правопорушення – від 25 500 до 34 000 гривень;
 • в особливий період: від 34 000 до 59 500 гривень.

Джерело: офіційний сайт Децентралізація

відпустка на дітей заява

Статті за темою

Усі статті за темою

Визначення назв посад та питань оплати праці в ОМС

Як визначити назви посад у органах місцевого самоврядування (ОМС), як під них підібрати розміри посадових окладів та що й з чим має узгоджуватися у кадрових, внутрішніх документах та звітності ОМС.
7648

Органи місцевого самоврядування в Україні

Органи місцевого самоврядування (ОМС) – це виборні та інші органи територіальних громад, які мають повноваження вирішувати питання місцевого значення. Бухгалтер, який працевлаштовується у виконавчий орган місцевої ради, бюджетні установи, що фінансуються з місцевого бюджету, має розуміти не лише структуру установи, в якій працює, а й структуру ОМС, їх повноваження, у т. ч. щодо бюджету, отримання фінансування тощо. Розглянемо це детальніше.
103892

Як здійснити розрахунок заробітної плати старости: приклади

Староста – важлива посада в сучасних органах місцевого самоврядування. Дізнаємося, як розрахувати зарплату старости. Який староста має посадовий оклад, доплати й надбавки, оздоровчі, матеріальну допомогу. Закріпимо все на прикладі, що містить і бухгалтерські проведення.
17564

Стаж служби в ОМС: як обчислювати швидко та без помилок

Вислуга років пов’язана з певними заохоченнями, які отримують службовці органів місцевого самоврядування. Через це питання кількості місяців стажу є суттєвим: це й надбавка, й додаткові дні відпустки. Як визначається стаж в ОМС – у цьому огляді.
14587

Облік безоплатно отриманих основних засобів

Бюджетні установи отримують основні засоби без оплати: від юридичних і фізичних осіб як дарунок, а також від інших бюджетних установ. Як показати в обліку дарунки – від отримання до амортизації.
28082

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді