НБУ снизил учетную ставку до 17,0% годовых

RU UA

Правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку до 17,0% годовых с 19.07.2019 на основании решения «О размере учетной ставки» от 18.07.2019 № 493-рш. НБУ продолжает смягчать монетарную политику, поскольку есть тенденция к замедлению инфляции до цели 5%.

НБУ прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% на конец текущего года, а в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

Также НБУ решил отныне обнародовать прогноз процентной ставки в рамках ежеквартального пересмотра макроэкономического прогноза. Однако прогноз — не обязательство НБУ, а поэтому фактическая учетная ставка может отклоняться от прогноза в случае изменения макроэкономических условий.

Новый подробный макроэкономический прогноз НБУ опубликует в инфляционном отчете 25.07.2019.

Следующее заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 05.09.2019 в соответствии с утвержденным и обнародованным графиком. 

По информации Национального банка Украины

Вебінарний марафон до Дня бухгалтера

Статті за темою

Усі статті за темою

Облік основних засобів 2024: від придбання до списання

Облік основних засобів: ➤ придбання ➤ амортизація ➤ реконструкція | модернізація | поліпшення | ремонт ➤ переоцінка вартості ➤ дооцінка й відновлення корисності ➤ уцінка й втрата від зменшення корисності ➤ вибуття, списання
270917

Наказ про відкликання з відпустки

Відкликання з відпустки працівника – чи можна це зробити? Як скласти розпорядження про відкликання з відпустки, наказ? Роз’яснимо покроково.
50824

Як вести касові операції

Хоча більшість розрахунків проводиться безготівково, окремі установи або за окремими операціями все ж проводять розрахунки готівкою. Розглянемо як проводити касові операції.
8027

Форма 1-ОПП: нюанси заповнення

Щоб зареєструватись у відповідному органі ДПС як платники податку, бюджетні установи зобов’язані подати контролюючому органу заяву – форма 1-ОПП. Розглянемо, що це за форма, коли її слід подавати і як заповнювати.
60096

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді