Умови переведення держслужбовців РДА в ОМС

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Який порядок та умови переведення держслужбовців і як бути з контрактами, записом у трудовій та рангами таких осіб – у консультації.

Порядок переведення держслужбовців в ОМС

Спершу про переведення державного службовця в органи місцевого самоврядування:

 • можна без конкурсу, тобто конкурс проводити не обов’язково;
 • умова відсутності конкурсу – відповідність професійної компетентності і кваліфікаційних вимог по посаді, на яку здійснюється перехід;

 • такий спрощений безконкурсний перехід діє лише щодо ситуації реорганізації РДА з причини адміністративно-територіальної реформи. Це значить, що перейти у даний час з держслужби в інших державних органах, окрім реорганізованих РДА, за такою спрощеною процедурою не вийде. Це можливо лише держслужбовцям РДА.

Пошук по Класифікатору професійВитікають дані правила безпосередньо з п. 4 Прикінцевих і перехідних положень Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій” від 17.11.2020 р. № 1009 (даліЗакон № 1009). Однак питань щодо їх застосування з’явилося чимало й на частину з них дало відповіді НАДС у своєму роз’ясненні від 27.01.2021 р. № 127-р/з (даліРоз’яснення № 127).

Роз’яснення НАДС № 127

CКАЧАТИ

Переведення державного службовця в органи місцевого самоврядування без конкурсу

Безконкурсний перехід з РДА в ОМС, виходячи з Роз’яснення № 127, має такі нюанси:

 • кваліфікаційні вимоги по посаді, з якими співставляються компетентності майбутнього колишнього держслужбовця, беруться з Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, наказ НАДС від 07.11.2019 р. № 203-19. Там і описані ці компетентності, під якими розуміємо освіту, досвід роботи, знання, вміння, кваліфікацію, володіння державною мовою майбутнього службовця ОМС;
 • остаточне рішення про прийняття на службу колишнього держслужбовця приймає керівник ОМС, тобто міський, селищний, сільський голова, голова районної ради, районної ради у місті, голова обласної ради. Однак керується він згаданими вище Типовими характеристиками;
 • звільнення у такому разі здійснюється на підставі загальних положень КЗпП, а саме пп. “5” ст. 36 КЗпП (“переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію”). Стандартні причини звільнення держслужбовців зі ст. 83 Закон “Про державну службу” від 10.12.2015 р. № 889 використати у даному випадку не можна, так як там немає такої підстави для припинення держслужби як перехід на службу в ОМС;
 • перейти з РДА до ОМС можуть і держслужбовці-контрактники. Однак у такому разі спершу може знадобитися внесення змін до контракту, якщо в ньому непередбачена можливість такого переходу. У контракті має бути пункт про можливість припинення контракту “у разі переведення на інше підприємство, в установу, організацію”.

Про держслужбовців-контрактників розглянемо детальніше.

Оформлення в ОМС держслужбовців-контрактників

Порядок внесення змін до контрактів врегульований п. 17 Типового контракту з постанови Кабміну від 22.04.2020 р. № 290. Незважаючи на те, що дана постанова вже не діє, але укладені но ній контракти чинні. Мова там йде про те, що зміни до контракту вносяться:

 • або за згодою сторін;
 • або з підстав, передбачених законодавством.

У даній ситуації підходять обидва варіанти, так як є і бажання працівника перейти, і норма Закону № 1009, що дозволяє це зробити. Зміни оформляються шляхом укладання сторонами контракту додаткової угоди до контракту у письмовій формі (2 примірники, один – службовцю, а інший – у особову справу).

Запис у трудову книжку при звільненні держслужбовця з РДА

Запис робимо, наприклад такий: “Звільнений із займаної посади в порядку переведення для подальшої роботи у Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, п. 5 ст. 36 КЗпП”.

Як бути з рангом при переході держслужбовця з РДА в ОМС?

Питання присвоєння рангу колишньому держслужбовцю вже на службі в ОМС Закон № 1009, на жаль, не врегулював. А проблема тут є. Наприклад, така ситуація з практики ОМС: держслужбовець має 8-й ранг, а переходить він на посаду в ОМС категорії 6, по якій можливі лише ранги: 13, 12, 11. І як тут бути?

Проблема постає коли ранг держслужбовця відсутній у закріплених Законом № 2493 рангах по тій категорії посади, на яку його прийняли в ОМС

Самі категорії посад в ОМС і можливі по ним ранги в службовців ОМС наведено у ст. 14 і ст. 15 Закону “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2001 р. № 2493 (даліЗакон № 2493). Ним і будемо керуватися.

Описана ситуація має два можливі шляхи вирішення:

 • або присвоїти новоприйнятому службовцю ОМС той же самий ранг, який у нього був на держслужбі, тобто 8-й ранг. Однак це категорія посад аж 4 у ст. 14 Закону № 2493;
 • або присвоїти йому ранг по його посаді в ОМС, тобто 13-11, наприклад ранг 11.

Який же варіант правильний? Закон № 2493 врегульовує по колишнім держслужбовцям лише дві ситуації:

 • колишній держслужбовець перебуває на випробувальному терміні в ОМС. Тоді йому виплачується надбавка за ранг на рівні того рангу, що в нього був. Але у ситуації реорганізації РДА немає випробувального терміну та й мова йде про присвоєння рангу, а не збереження надбавки. І Закон № 2493 не вказує тут, який ранг потім присвоювати такому службовці ОМС, а отже, мають діяти загальні правила, як “для всіх”;
 • ранг колишніх держслужбовців зберігається за ними. Є така норма у п. 3 Прикінцевих і перехідних положень Закону № 2493. Однак вона стосувалися ситуації набуття чинності Закону № 2493 і там, по-суті, згадується той Закон про держслужбу, який діяв на той момент, який уже замінений новим. Виходить, що дана норма пов’язана з минулим, а не теперішнім.

Виходить, що Закон № 2493, як і Закон № 1009 залишив випадок переходу держслужбовця з РДА в ОМС в ході реформи адміністративно-територіального устрою без уваги. Не вирішують дану проблему й Методичні рекомендації щодо присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування з наказу Головного управління державної служби від 28.03.2005 р. № 72. Там є лише про зворотну ситуацію – перехід посадовця ОМС на держслужбу рівнозначної або нижчої категорії посад. У такому разі за ним зберігається той же самий ранг, який у нього був у ОМС. Однак перехід з держслужби в ОМС там не врегульований.

Чинне законодавство не дає чіткої відповіді щодо ситуації з рангом при переході з держслужби в ОМС

Відповідь НАДС про збереження рангу при переходів в ОМС

Така проблема вже постала і НАДС оприлюднило відповідь на питання подібної ситуації “Щодо присвоєння рангу посадовій особі місцевого самоврядування”. У цій консультації вони дійшли висновку, що колишньому держслужбовцю при переході в ОМС слід розпорядженням голови відповідної ради присвоїти такий самий ранг, який був присвоєний особі на державній службі. Навіть якщо такий ранг не відноситься до категорії займаної посади органів місцевого самоврядування”. При цьому в НАДС посилаються на уже згаданий п. 3 Прикінцевих і перехідних положень Закону № 2493. Виходить, що НАДС розглядає дану норму як таку, що діє для всіх держслужбовців взагалі і у даний час, а не тільки у минулому.

Відповідь НАДС про присвоєння рангу

CКАЧАТИ

Відповідь НАДС про ранги є, але проблема залишається

З НАДС можна було б і погодитися, але тоді на основі цього ж роз’яснення створюється така дивна ситуація:

 • при будь-якому переході держслужбовця в ОМС (не тільки з реорганізованих РДА, а завжди) за ним слід зберігати його колишній ранг з держслужби, адже загадана норма Закону № 2493 загальна;
 • не зрозуміло, що робити через 2 роки – як підвищувати ранг такій новоприйнятій особі, якщо вона залишатиметься у категорії посад 6 і найкращий ранг для неї по цій посаді – 11. А у неї уже ранг 8. Присвоїти ж ранг 7 не можна, так як це порушення ст. 15 Закону № 2493.

Крім того, відповідь НАДС викликає сумніви, так як порушує абз. 1 ст. 15 Закону № 2493, за яким при прийнятті на службу в ОМС присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад, тобто не можна дати ранг 8, так як він виходить за межі відповідної категорії.

Щодо самої ж відповіді НАДС про ранги, то вона:

 • по-перше, не має статусу роз’яснення, листа тощо і взагалі незареєстрована – нема номера й дати. Отже, спиратися на таке “роз’яснення” й вважати його таким, що офіційно стосується всіх не можна;
 • по-друге, не має опису конкретної ситуації. Держслужбовець з якої посади й яким рангом переходить на службу в ОМС, на яку посаду, якої категорії. Адже ніякої проблеми може й не бути, якщо так співпаде, що номер його рангу у даній категорії посад зі ст. 15 Закону № 2493 все ж таки буде. Тоді присвоюємо той самий ранг, не порушуючи закон і не створюючи проблему на майбутнє.

Позиція НАДС у відповіді щодо збереження рангів досить спірна, дуже загальна та може бути несправедлива щодо інших працівників, порушуючи рівність умов

Виходом з ситуації може бути запропонувати працівнику найкращий варіант по його категорії посад – 11-й ранг, сподіваючись, що він погодиться і ніяких судових позовів у майбутньому від нього не буде. І цей варіант виглядає як більш логічний і відповідний нормам ст. 15 Закону № 2493. Крім того, він є справедливим по відношенню до інших посадовців ОМС, які працюють за цією ж категорією посад, – чому вони мають отримувати меншу зарплату за ту ж роботу, аніж колишній держслужбовець?

Присвоювати ранг поза категорією посад – це порушення ст. 15 Закону № 2493

У даній ситуації подальшим кроком також може бути звернення ОМС до НАДС з описом конкретної ситуації з проханням дати офіційне роз’яснення – “для всіх” або ж індивідуальне для даного ОМС. До відповіді НАДС у посадовця залишається ранг у межах категорії посад зі ст. 15 Закону № 2493. Якщо НАДС роз’яснить, що колишній ранг треба було все ж таки зберегти, то тоді такому працівник слід буде донарахувати різницю в надбавках за ранг, яка виникне.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді