Звіт з ЄСВ на період карантину: п’ять прикладів, як заповнити

Теми:
Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
В умовах економічно-карантинної ізоляції кожен роботодавець шукає оптимальні варіанти трудових відносин із працівниками. Одні — оголошують простій, другі — надають оплачувані чи неоплачувані відпустки, треті — запроваджують режим неповної зайнятості. Усі ці зміни маєте зафіксувати у Звіті з ЄСВ в період карантину. Ми розібрали найцікавіші ситуації. Знайдіть свою.

ЄСВ 2020: термін сплати, нарахування, ставка, розмірВ останнє Звіт з ЄСВ у такому вигляді здаємо у 2020 році.

З 2021 діє Об'єднаний зарплатний звіт

СКАЧАТИ новий бланк тут

Звіт з ЄСВ на період карантину: п’ять прикладів, як заповнити
АЛЛА ВОЛОВЕНКО,експерт Експертус Головбух
⚡️Експерт врахував найпоширеніші питання, що хвилювали бухгалтера під час минулої звітності. Тож цю здамо без помилок! А відмінників за результатами теста у статті нагороджуємо СЕРТИФІКАТОМ⚡️

Зарплату за минулі звітні місяці, донараховану в поточному звітному місяці, потрібно відобразити у Звіті з ЄСВ у складі зарплати за поточний звітний місяць. Якщо через тимчасову непрацездатність або відпустку працівник не відпрацював норми робочого часу, внесіть до Звіту з ЄСВ уточнення — зазначте від’ємне значення.

Пояснимо, як показати у Звіті з ЄСВ карантинні особливості трудових відносин.

Звіт ЄСВ 2020: зразок заповнення та бланк

Оплачувані та неоплачувані відпустки

Базою нарахування ЄСВ для працівників, яким у березні надали оплачувані відпустки, буде сума:

Карантинний Звіт з ЄСВ: п’ять прикладів, як заповнити До оплачуваних належать щорічна основна, щорічна додаткова, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. До неоплачуваних — відпустка без збереження зарплати.

У Таблиці 6 Звіту з ЄСВ суми зарплати та матеріальної допомоги для оздоровлення відображайте в одному рядку. Адже цей вид допомоги входить до складу інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які поряд з основною і додатковою зарплатою формують фонд оплати праці.

Окремо показуйте лише суму відпускних за відповідний звітний період. Ці виплати треба відображати окремо від зарплати за кодом типу нарахувань (КТН) «10» в розрізі місяців, за які їх нарахували (абз. 13, 14 п. 9 розд. IV Порядку № 435).

Зразок заповнення Таблиці 6 Звіту з ЄСВ за березень 2020 року

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

ПРИКЛАД 1. У звітному місяці — оплачувана відпустка

Базою нарахування ЄСВ для працівників, яким надали неоплачувані відпустки, буде сума зарплати за фактично відпрацьовану частину березня, яка може бути меншою за мінзарплату.

Пам’ятайте про мінзарплатне правило: якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінзарплати, суму ЄСВ розраховуйте як добуток розміру мінзарплати та ставки ЄСВ (22%).

Застосовуйте його за умови, що працівник перебував у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацював усі робочі дні звітного місяця, передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності (п. 9 розд. ІІІ Інструкції № 449, абз. 2 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Якщо частину місяця працівник був у відпустці без збереження зарплати і його дохід менший за мінзарплату, донарахуйте ЄСВ до мінімального розміру.

У Таблиці 6 Звіту з ЄСВ в одному рядку показуйте суми зарплати і нарахованого на неї ЄСВ, а в другому — суму додаткової бази нарахування ЄСВ, різницю між мінзарплатою і фактично нарахованим доходом, і нарахований на неї ЄСВ.

ПРИКЛАД 2. У звітному місяці — неоплачувана відпустка

Тимчасова непрацездатність

Якщо у березні працівники були відсутні через хворобу, можливі дві ситуації:

 • листка непрацездатності немає, тому лікарняні не нарахували;
 • листок непрацездатності є, лікарняні нарахували.

Якщо листок непрацездатності працівнику не оформили, базою нарахування ЄСВ буде сума зарплати за фактично відпрацьовану частину березня, яка може бути меншою за мінзарплату. Утім, мінзарплатне правило для такого працівника не застосовуйте. Адже не знаєте повний розмір його доходу за місяць, оскільки не нарахували лікарняні.

ПРИКЛАД 3. У звітному місяці — неоплачена тимчасова непрацездатність

ПРИКЛАД 4. У звітному місяці — оплачена тимчасова непрацездатність

Звільнення

Якщо працівника звільнили, відомості про це відображайте у Таблиці 5, зокрема у реквізитах:

 • 11 «...дата закінчення» — число місяця, яке відповідає останньому робочому дню (день звільнення);
 • 12 — професійну назву роботи;
 • 13 — код Загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (ЗКППТР);
 • 14 — код класифікатора професій;
 • 15 — назву посади, яку обіймав працівник;
 • 16 — реквізити наказу про звільнення;
 • 17 — підставу для звільнення за Кодексом законів про працю України.

Якщо працівник виконував роботу, яка підпадає під умови пенсійного забезпечення, відмінні від умов загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, відомості про такого працівника відображайте у Таблиці 7 Звіту з ЄСВ.

Звільненому працівникові маєте нарахувати:

 • зарплату за фактично відпрацьовані дні березня;
 • компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки, щорічної додаткової відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • вихідну допомогу — залежно від підстави звільнення та умов колективного договору.

Карантинний Звіт з ЄСВ: п’ять прикладів, як заповнити На суму вихідної допомоги у разі припинення трудового договору ЄСВ не нараховуйте (п. 4 розд. І Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 № 1170).

У Таблиці 6 Звіту з ЄСВ одним рядком покажіть суму нарахованих йому виплат, при цьому зазначте суми у реквізиті:

 • 17 — зарплати за фактично відпрацьовані дні березня, компенсації за невикористані дні відпустки та вихідної допомоги;
 • 18 — зарплати за фактично відпрацьовані дні березня і компенсації за невикористані дні відпустки (без суми вихідної допомоги);
 • 21 — ЄСВ із суми, що зазначена у реквізиті 18 Таблиці 6.

Коли сума доходу, на який нараховуєте ЄСВ, менша за 4723,00 грн, мінзарплатне правило не застосовуйте, якщо працівника звільнили 30.03.2020 чи раніше. А якщо працівника звільнили 31.03.2020 і він відпрацював усі робочі дні звітного місяця (березня) — застосовуйте.

ПРИКЛАД 5. У звітному місяці — припинення трудових відносин

У Таблиці 6 Звіту з ЄСВ відомості про нарахований дохід та ЄСВ відображайте в одному рядку (див. рядок 9 Таблиці 6 у Додатку).

Звіт з ЄСВ на період карантину: п’ять прикладів, як заповнити
Оплата праці в умовах посткарантинуВи класний бухгалтер і в оплаті відпускних та лікарняних вам немає рівних? Покажіть свій результат - пройдіть самоперевірку власних знань!

Простій структурного підрозділу чи окремих посад

У зв’язку з карантином деякі установи оголосили простій окремих структурних підрозділів з 12 березня. Працівникам таких підрозділів за дні простою бухгалтери нарахували дві третини середньої зарплати або середню зарплату, залежно від фінансових можливостей установи та умов колективного договору.

У Таблиці 6 Звіту з ЄСВ відомості про зарплату за фактично відпрацьовані дні березня та середню зарплату за час простою відображайте одним рядком. Порядок № 435 не вимагає розмежовувати ці виплати.

У Таблиці відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку № 435) не передбачено окремого коду застрахованої особи для відображення оплати за час простою. У Таблиці 6 таку виплату відображайте так само, як і зарплату у Прикладі 2. При цьому заповнюйте лише реквізит 15 Таблиці 6 (реквізити 13, 14, 16 залиште порожніми).

Якщо сума нарахованої зарплати за фактично відпрацьовані дні та оплати простою у березні не перевищує 4723,00 грн, потрібно застосувати мінзарплатне правило. Тобто обчисліть різницю цих сум і нарахуйте на неї ЄСВ. Застосовуйте це правило лише до працівників за основним місцем роботи, які не мають інвалідності і на останній робочий день простою березня перебували у трудових відносинах.

У Таблиці 6 додаткову базу нарахування ЄСВ відображайте так само, як у Прикладі 2.

Звіт з ЄСВ на період карантину: п’ять прикладів, як заповнити
ІРИНА ЧИГИР,головний редактор Експертус Головбух
Із вересня мінімальна зарплата дорівнює 5000 грн. Порівняйте з новою мінімалкою розміри зарплати, відпускних і соцвиплат. Буде простіше, якщо скористаєтеся нашими готовими прикладами!


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді