Регістри для первинного обліку нематеріальних активів

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Облік нематеріальних активів – невід’ємна частина роботи бухгалтера. Як документувати операції з ними, які облікові регістри для первинного обліку використовувати – у публікації.

Нематеріальні активи бюджетні установи обліковують уже давно. Тобто для бухгалтерів бюджетних установ цей об’єкт обліку не новий. Інформацію про нематеріальні активи вони відображають у бухгалтерському обліку відповідно до:

Розглянемо детальніше, що таке нематеріальний актив та як його обліковувати.

Що таке нематеріальний актив

Нематеріальний актив — це немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований (абз.6 п.4 розд І НП(с)БОДС 122).

Нематеріальний актив визнавайте активом, якщо:

 • його можна ідентифікувати, тобто виділити чи відокремити від інших активів;
 • існує ймовірність, що установа отримає майбутні економічні вигоди, пов’язані з його використанням та/або він має потенціал корисності;
 • його вартість можна достовірно визначити (п. 1 розд. ІІ НП(с)БОДС 122, п. 1 розд. ІІ Методрекомендацій).

Якщо ви отримали в результаті розробок комп’ютерні програми, ліцензії тощо, визнавайте їх активом за умови, що маєте:

 • намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, в якому він придатний для реалізації або використання;
 • можливість отримувати майбутні економічні вигоди або потенціал корисності від реалізації або використання нематеріального активу;
 • інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних із розробкою нематеріального активу.

Нагадаємо, згідно з абзацом 8 пункту 4 розділу І НП(с)БОДС 122 розробка — це застосування суб’єктом державного сектору результатів досліджень та інших знань для планування і проєктування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання, передачі в концесію, продажу.

Пам’ятайте, не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, витрати на:

 • дослідження;
 • підготовку і перепідготовку кадрів;
 • створення, реорганізацію та переміщення суб'єкта державного сектору або його частини.

Відображення нематеріальних активів в обліку

Придбаний, створений чи розроблений об’єкт нематеріальних активів, визнаний активом, зараховуйте на баланс і використовуйте на підставі відповідного первинного документа. При цьому в первинному документі зазначайте назви документів, згідно з якими такий об’єкт нематеріальних активів уводите в господарський оборот, зокрема:

 • патент;
 • свідоцтво;
 • ліцензійний договір;
 • договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;
 • договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності тощо.

На облік у складі нематеріальних активів беріть придбані права на володіння, користування та розпорядження об’єктом нематеріальних активів після того, як відчужите їх від колишніх власників та визначите їхню вартість.

Пам’ятайте, бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта нематеріального активу у розрізі 6 груп:

 • авторське та суміжні з ним права — право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо;
 • права користування природними ресурсами — право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо;
 • права на знаки для товарів і послуг — товарні знаки, торгові марки, фірмові найменування тощо;
 • права користування майном — право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо;
 • права на об’єкти промислової власності — право на винаходи, розробки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, захист від недобросовісної конкуренції тощо;
 • інші нематеріальні активи — право на провадження діяльності, право на використання економічних та інших привілеїв тощо.

Які регістри для первинного обліку застосовувати

Господарські операції з надходження, руху та вибуття об’єктів інтелектуальної власності оформляйте первинними документами, типові форми яких затверджені наказом Мінфіну від 22.11.2004 № 732:

 • НА-1 «Акт уведення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;
 • НА-2 «Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;
 • НА-3 «Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;
 • НА-4 «Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів».

Порядок застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, затверджений наказом Мінфіну від 22.11.2004 № 732.

форма НА-4

СКАЧАТИ

Як присвоювати інвентарні номери і де зазначати

Ні НП(с)БОДС 122, ні Методрекомендації не вимагають присвоювати інвентарні номери нематеріальним активам. Відповідного реквізиту не містить жодна форма НА-1, НА-2, НА-3, НА-4. Так, інвентарні номери не присвоюють нематеріальним активам. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта нематеріального активу у розрізі шести груп. Цього ж принципу дотримують при їх інвентаризації. Під час якої наявність нематеріального активу установлюється за документами, що були підставою для його оприбуткування, а також перевіряється наявність та чинність документів, що засвідчують правомірність набуття прав власності чи їх частини на об’єкти інтелектуальної власності (патентів, свідоцтв, дипломів, ліцензій, договорів тощо).

всеукраїнська сертифікація бухгалтерів 2024зміст

акція на передплату журналів для бухгалтерів

Скористайтеся гарною нагодою та отримайте знижки на передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді