Соціальні стандарти 2024

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Державні соціальні стандарти – це встановлені соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначають рівні основних державних соціальних гарантій, таких як мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму.

Основні державні соціальні стандарти 2024 визначені у Законі України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-ІХ (далі – Закон № 3460), який набере чинності з 01.01.2024. Зупинимось на них більш детально.

Калькулятор індексації зарплати

Базові державні соціальні стандарти 2024

Нові соціальні стандарти на 2024 рік у сфері доходів населення це мінімальна зарплата і прожитковий мінімум, розміри яких зростуть у порівнянні з поточним 2023 роком. Зважаючи на військовий стан та збройну агресію ці показники досить низькі.

Розмір мінімальної заробітної плати 2024 року

Показник

Розмір, грн

І кв. 2024 р.

ІІ-IV кв. 2024 р.

Мінімальна заробітна плата:

 • місячний розмір

7100,00

8000,00

 • погодинний розмір

42,60

48,00

Державний бюджет 2024 соціальні стандарти визначають новий мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну/годинну норму праці. Також її розмір застосовують для обмеження розміру окремих соціальних виплат, а також для визначення мінімального страхового внеску.

Якщо мінімальну зарплату застосовують як розрахункову величину для обчислення виплат за рішеннями суду, ці виплати у 2024 році розраховують із розміру 1600 грн (ст. 8 Закону № 3460).

сертифікація бухгалтерів бюджетних установ 2024

Аби соціальні виплати 2024 року забезпечували рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, його розмір підвищили лише на 12,8%, оскільки бюджет не може забезпечити рівень життя населення на рівні фактичного прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум 2024 року

Показники

Розмір, грн

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

2920,00

у т. ч. для основних соціальних і демографічних груп населення:

 • дітей віком до 6 років

2563,00

 • дітей віком від 6 до 18 років

3196,00

 • працездатних осіб

3028,00

 • осіб, які втратили працездатність

2361,00

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовують для визначення розміру посадового окладу:

 • судді

2102,00

 • працівників інших держорганів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів

2102,00

 • прокурора окружної прокуратури

1600,00

Зазначені прожиткові мінімуми – це базові соціальні стандарти 2024 року. Їх розмір впливає на розміри інших соціальних виплат, пенсій, допомоги малозабезпеченим сім’ям, аліментів, а також податкову соціальну пільгу. Детальніше про податкову соціальну пільгу у публікації «ПДФО 2024».

Соціальні стандарти 2024: рівень забезпечення прожиткового мінімуму

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму, який встановлений у статті 9 Закону № 3460, застосовують:

 • при обчисленні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
 • визначенні права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.

Так, державні соціальні стандарти та гарантії у 2024 році малозабезпеченим сім’ям (державну соціальну допомогу) визначатимуть як різницю між прожитковим мінімумом для сім’ї (з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму) та її середньомісячним сукупним доходом.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму у 2024 році

Категорія соціальних та демографічних груп населення

Розмір рівня забезпечення прожиткового мінімуму, %

Сума прожиткового мінімуму з врахуванням рівня забезпечення, грн (січень-грудень)

Розрахунок

Працездатні особи

55

1665,40

3028,00 × 55%

Діти:

 • віком до 6 років

140

3588,20

2563,00 × 140%

 • від 6 до 18 років

140

4474,40

3196,00 × 140%

 • повнолітні (від 18 до 23 років), за умови продовження навчання

140

4239,20

3028,00 × 140%

Особи, які втратили працездатність, а також особи з інвалідністю

100

2361,00

2361,00 × 100%

Нові державні соціальні стандарти та гарантії у 2024 році запрацюють для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти. У 2023 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для цього не збільшувався, натомість у 2024 році його збільшують відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Посадові оклади, зарплата, відпускні, індексація

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Ці державні соціальні стандарти та гарантії у 2024 році передбачені статтею 96 КЗпП та статтею 6 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР.

Варто нагадати, що розрахунки до бюджету проводились виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 3195,00 грн, тож соціальні стандарти 2024 року щодо мінімального розміру посадового окладу працівника бюджетної установи буде дотримано.

Однак статтею 22 Закону № 3460 визначено, що у 2024 році для всіх категорій працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери, державних органів розмір заробітної плати (грошового забезпечення) може змінюватися виключно в межах бюджетних призначень на оплату праці, передбачених у державному бюджеті.

Для працівників держорганів невикористану відпустку у 2024 році замінять грошовою компенсацією за умови, що на це наявні затверджені видатки на оплату праці держоргану. Ці державні соціальні стандарти 2024 визначає стаття 33 Закону № 3460.

У 2024 році відновлюється дія Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-XII, тобто нараховуватимуть індексацію у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Для цього індекс споживчих цін (ІСЦ) обчислюватимуть наростаючим підсумком, починаючи з 01.01.2024 (ст. 39 Закону № 3460).

НОРМИ РОБОЧОГО ЧАСУ 2024 – СКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

ЄСВ та мінімальний страховий внесок

Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) складає 22%. Саме його застосовують для визначення мінімального страхового внеску, який необхідний для зарахування працівнику страхового стажу. А від нього залежать соціальні виплати 2024 року.

Соціальні стандарти 2024 таблиця містить відомості про мінімальний та максимальний страховий внесок.

Мінімальний і максимальний страховий внесок

Показник

Сума, грн

I кв. 2024 р.

IІ – IV кв. 2024 р.

Мінімальний страховий внесок

1562,00

(7100,00 × 22%)

1760,00

(8000,00 × 22%)

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ

106500,00

(15 × 7100,00)

120000,00

(15 × 8000,00)

Максимальний страховий внесок/ЄСВ для:

 • працівників без інвалідності

23430,00

(106500,00 × 22%)

26400,00

(120000,00 × 22%)

 • працівників з інвалідністю

8956,65

(106500,00 × 8,41%)

10092,00

(120000,00 × 8,41%)

Лікарняні та декретні виплати

Державні соціальні стандарти та гарантії у 2024 році для працівників у період їх тимчасової непрацездатності, хвороби дітей, вагітності визначає Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV. Розміри страхових виплат залежать від розміру мінімальної зарплати, який визначає Закон № 3460.

Мінімальні та максимальні розміри страхових виплат у 2024 році

Показник

Розмір денної виплати, грн

для страхових випадків, що настали

у 2023 р.

у І кв. 2024 р.

у ІІ – ІV кв. 2024 р.

Максимальний розмір лікарняний для:

 • працівників, у яких страховий стаж протягом 12-и місяців перед настанням страхового випадку менше ніж 6 місяців

220,11

233,25

262,81

 • інших працівників *

3301,58

3498,69

3942,18

Максимальний розмір декретних для:

 • працівників, у яких страховий стаж протягом 12-и місяців перед настанням страхового випадку менше ніж 6 місяців

440,21

466,49

525,62

 • інших працівників *

3301,58

3498,69

3942,18

Мінімальний розмір декретних для усіх працівників

220,11

233,25

262,81

* Максимальний розмір денної виплати для лікарняних і декретних за страховими випадками, що настали:

 • у січні 2024 року – 3301,58 грн;
 • у квітні 2024 року – 3498,69 грн.

Допомога при народженні дитини

Державні соціальні стандарти 2024 року залишаться незмінними щодо допомоги при народженні дитини, оскільки її розмір визначений у статті 12 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII, він фіксований, не прив’язаний до мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму і дорівнює – 41280 грн. Як і раніше, цю допомогу надають у кілька етапів:

 • одноразово, в сумі 10320 грн;
 • щомісячно, в сумі 860,00 грн – протягом 3 років.

Цей розмір допомоги при народженні дитини було встановлено у липні 2014 року, і з того часу не переглядався.

Аліменти

На законодавчому рівні встановлено розміри аліментів на одну дитину:

 • мінімальний гарантований – у розмірі не меншому за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • мінімальний рекомендований – розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Якщо змінюються базові соціальні стандарти 2024, змінюється і розмір аліментів.

Мінімальні гарантований та рекомендований розміри аліментів у 2024 році

Категорія дітей

Мінімальні розміри аліментів, грн

гарантований

рекомендований

Дитина віком:

 • до 6 років

1281,50

2563,00

 • від 6 до 18 років

1598,00

3196,00

 • від 18 до 23 років (повнолітня), яка навчається

1514,00

3028,00

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді