Переоцінка основних засобів: проводки

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
В балансі бюджетної установи усі активи, у т. ч. основні засоби, визнають за вартістю придбання, яка з часом змінюється. І тоді потрібна переоцінка основних засобів.

Переоцінка основних засобів: проводки

За яких умов переоцінки можна уникнути

Переоцінка основних засобів 2021 в бюджетних установах

Порядок переоцінки основних засобів у бюджетних установах не має суттєвих відмінностей від переоцінки на підприємствах. Хіба що використовуються інші рахунки та є конкретно визначений поріг суттєвості, за якого рекомендується проводити переоцінку.

Для проведення переоцінки основних засобів в бюджетних установах слід керуватися:

 • НПСБОДС 121 “Основні засоби” (переоцінка – це розділ ІІІ);
 • Законом “Про оцінку майна…” від 12.07.2001 № 2658 (далі – Закон про оцінку);
 • листом Мінфіну від 07.04.2015 № 31-11420-07-5/12145 (далі – лист № 31). Він стосується нульової залишкової вартості основних засобів в обліку;
 • Методрекомендаціями щодо обліку основних засобів з наказу Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі – Методрекомендації ОЗ).


Чи обов’язкова переоцінка основних засобів

Мета дооцінки/уцінки – достовірна інформація у фінзвітності. Якщо реальна (ринкова) вартість і балансова (залишкова) вартість основних засобів суттєво відрізняються, то виникають умови для проведення переоцінки. За п. 4 розділу ІІІ НПСБОДС 121 “суттєво” – це більше ніж на 10%.

Однак навіть за виникнення умов, які визначені НПСБОДС 121 (суттєве відхилення у вартості), переоцінка основних засобів проводиться не обов’язково. Цей висновок підтверджує й Мінфін у листі № 31: «бюджетна установа може, але не зобов’язана».

Переоцінка основних засобів Переоцінка основних засобів – це право, а не обов’язок

Однак, якщо один раз провести переоцінку основних засобів, то потім доведеться це робити постійно, як тільки реальна (ринкова, справедлива) вартість буде відрізнятися від залишкової більше ніж на 10% (абз. 2 п. 3 розд. ІІІ НПСБОДС 121).

Переоцінка основних засобів: коли проводити
ФАЇНА ІСКРИЖИЦЬКАексперт Експертус Головбух
Таким винятком є земельні ділянки. Їх обліковуйте за експертною грошовою оцінкою. При цьому врахуйте, що залежно від набутого права — постійного чи тимчасового користування земельною ділянкою — ведення бухгалтерського обліку дещо різнитиметься.

Оцінка основних засобів – не безкоштовна

Переоцінка основних засобів може коштувати не тільки робочого часу бухгалтера, а й грошей. Бухгалтер не може самостійно оцінити основні засоби. І не через брак кваліфікації, а через ч. 2 ст. 7 Закону про оцінку: “проведення оцінки є обов’язковим”. Що це значить? В контексті Закону про оцінку це означає залучення сертифікованих оцінювачів. Ними є:

 • оцінювачі, що працюють у складі певного суб’єкта господарювання (фірми) або самостійні підприємці-оцінювачі, які мають сертифікат;
 • оцінювачі, які працюють у певному органі державної/місцевої влади, якщо вони мають сертифікат і на такий орган влади покладена функція управління державним/комунальним майном. Наприклад, Управління комунальним майном місцевої ради, Фонд держмайна України.

У першому випадку оцінка основних засобів здійснюється платно, а у другому випадку, можливо, безплатно. Чому можливо? По-перше, не в усіх органах влади є оцінювачі. По-друге, якщо оцінка основних засобів викликана причинами, описаними в ч. 3 ст. 7 Закону про оцінку, то обов’язково проводиться незалежна експертна оцінка основних засобів, а це залучення зовнішнього суб’єкта господарювання, тобто оцінювача-підприємця. Серед цих причин: застава державного/комунального майна, внески до статутного капіталу, відчуження та ін. Їх за плату залучає управляючий орган державної/місцевої влади, наприклад згадане Управління комунальним майном.

Коли оцінка основних засобів обов’язкова

Є випадки обов’язкової оцінки основних засобів майна:

 • застава державного (комунального) майна (ч. 3 ст. 7 Закону про оцінку);
 • оренда державного (комунального) майна (ч. 2 ст. 11 Закону від 10.04.1992 № 2269);
 • реорганізація (ч. 2 ст. 7 Закону про оцінку). Наприклад реорганізація медзакладів, що є бюджетними установами, у неприбуткові підприємства (КНП).

Однак переоцінка і тут не обов'язкова. Чому?

По-перше, не можна переоцінювати лише один об’єкт основних засобів: за п. 3 розділу ІІІ НПСБОДС 121 треба здійснювати переоцінку всієї групи однотипних об’єктів.

По-друге, при реорганізації шляхом перетворення, як це відбувається, наприклад, у медзакладах, майно передається і зараховується на баланс нової юрособи за передавальним балансом. Це означає, що процедури, описані у розділі ІІІ НПСБОДС 121, не застосовуються – майно оприбутковується на баланс одразу за новою (переоціненою) вартістю, що вказана у передавальному балансі.

Нульова залишкова вартість: чи потрібна переоцінка основних засобів

Ні, переоцінка основних засобів не обов’язкова навіть за нульової балансової (залишкової) вартості основних засобів. За п. 5 розділу ІІІ НПСБОДС 121, якщо об’єкти з нульовою вартістю продовжують далі використовуватися, то за ними визначається ліквідаційна вартість. Її визначає самостійно бюджетна установа шляхом створення комісії за наказом керівника (ч. 1 розд. V Методрекомендацій ОЗ). Зразок наказу про переоцінку основних засобів нижче.

Наказ на проведення переоцінки основних засобів

Наказ про проведення інвентаризації та визначення ліквідаційної вартості транспортних засобів

Скачати зразок

Для відображення в обліку визначення ліквідаційної вартості керуємося листом № 31:

 • на суму ліквідаційної вартості збільшуємо первісну вартість основного засобу;
 • амортизацію надалі не нараховуємо, так як вартість такого об’єкта, що амортизується, нульова.

Такі дії не розглядаються як переоцінка основних засобів. Це зміна в обліковій оцінці (коригування балансової вартості активу). У цьому можна переконатися, зазирнувши до п. 76 міжнародного стандарту МСБОДС 17 “Основні засоби”. Також це прямо зазначено у п. 4 розділу VII Методрекомендацій ОЗ.

Переоцінка основних засобів - приклад визначення чи зміни ліквідаційної вартості. На балансі бюджетної установи є легковий автомобіль Daewoo Lanos. Первісна вартість – 75 000 грн. Накопичений знос – 75 000 грн. Таким чином, балансова вартість становить 0 грн. Прийнято рішення про визначення ліквідаційної вартості. Вона визначена комісією в сумі 50 000 грн. Нова первісна вартість: 125 000 грн (75 000 + 50 000). Накопичений знос не змінюється. Тоді:

 • балансова (залишкова) вартість = 125000 – 75000 = 50000 грн;
 • вартість, що амортизується = 125000 – 75000 – 50000 = 0 грн.

У бухгалтерському обліку потрібно зробити запис: Д-т 1015 К-т 5111 50000 грн;

Зміну первісної вартості та визначену ліквідаційну вартість треба занести до інвентарної картки автомобіля. Також слід оформити протокол інвентаризаційної комісії.

Переоцінка основних засобів - проводки

Якщо все-таки прийняли рішення про переоцінку основних засобів, вам потрібно:

1. Узгодити питання з вищим державним (місцевим) органом управління установи (п. 3 розд. ІІІ НПСДОДС 121). Наприклад, управлінням комунальним майном місцевої ради, якщо установа фінансується з місцевого бюджету;

2. Підготувати наказ на проведення переоцінки основних засобів (див. нижче). Варто також додати в наказі розпорядження про інвентаризацію основних засобів.

Наказ про проведення інвентаризації та переоцінки основних засобів

Скачати зразок

3. Підготувати відомість (перелік) об’єктів, які будуть переоцінюватися. Переоцінюємо всю групу однотипних об’єктів. Це не обов’язково група по бухгалтерському рахунку. Наприклад, можуть переоцінюватися окремо тільки вантажні автомобілі, тільки легкові автомобілі або тільки медичне обладнання.

4. Залучити оцінювача. Орган державного (місцевого) управління оголосить конкурс на залучення незалежних оцінювачів або проведе оцінку самостійно, використовуючи штатних оцінювачів.

5. Працювати з оцінювачем і отримати від нього звіт та акт оцінки майна.

6. На основі акта визначити індекс переоцінки основних засобів. Він дорівнює: справедлива (ринкова, реальна) вартість об’єкта ÷ балансова (залишкова) вартість.

7. Розрахувати нову первісну вартість (= колишня первісна вартість × індекс переоцінки) та новий накопичений знос (= колишній накопичений знос × індекс переоцінки). Знайти різницю між новими та колишніми показниками (п. 5 розділу ІІІ НПСБОДС 121);

8. Результати переоцінки основних засобів має відображати інвентарна картка обліку основних засобів. Також складіть акт переоцінки основних засобів (наказ Мінфіну від 13.09.2016 № 818).

9. Сформуйте бухгалтерські проведення за вимогами п. 9 розділу ІІІ НПСБОДС 121 (див. приклад).

Переоцінка основних засобів - приклад

На балансі бюджетної установи є легковий автомобіль Chevrolet Aveo. Первісна вартість – 95 000 грн. Накопичений знос – 75 000 грн. Залишкова вартість – 20 000 грн (= 95000 – 75000).

Справедлива вартість за актом оцінки = 160 000 грн.

Індекс дооцінки = 160000 ÷ 20000 = 8.

Нова первісна вартість = 760 000 грн (= 95 000 × 8).

Новий накопичений знос = 600 000 грн (= 75 000 × 8).

Нова залишкова вартість = 160 000 грн (= 760 000 – 600 000).

Також визначений новий строк корисного використання автомобіля – 5 років (60 місяців) після переоцінки. Вартість, що амортизується: 160 000 грн.

Господарська операція

Д-т

К-т

Сума

Дооцінка ОЗ

1

Дооцінка первісної вартості автомобіля (= 760 000 – 95 000 = 665 000)

1015

5311

665000

2

Коригування суми зносу (= 60 000 – 75 000 = 525 000)

5311

1411

525000

Подальша амортизація ОЗ після дооцінки

3

Нарахована амортизація переоціненого автомобіля у наступному місяці (=160 000 ÷ 60). Або одразу за квартал.

8014

1411

2666,67

4

Списано суми дооцінки по мірі амортизації ОЗ на фінансовий результат виконання кошторису (п. 1.27 типової кореспонденції рахунків, наказ Мінфіну від 29.12.2015 № 1219). Розрахунок: (160 000 – 20 000) ÷ 60

5311

5512

2333,33


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді