Як скласти штатний розпис без помилок у 2022 році

UA RU
Автор
головний редактор журналу «Головбух Бюджет»
Штатний розпис — обов’язковий локальний акт. Ви легко його заповните за нашою інструкцією

Оберіть потрібну форму

На сьогодні чинні дві форми штатного розпису, які Мінфін затвердив Наказом № 57:

  • форма штатного розпису;
  • форма типового штатного розпису.

Форму штатного розпису заповнюють органи державного управління та місцевого самоврядування. Форму типового штатного розпису застосовують усі інші установи, що не належать до органів управління та органів місцевого самоврядування.

Форми досить схожі, та деякі показники в них різняться. Тож уважно заповнюйте їх.

Як скласти штатний розпис без помилок у 2022 році - експертний зразок

Штатний розпис на 2022 рік. Взірець за ДСТУ із підказками

Інформація, яку потрібно зазначати у формі:

Штатного розпису

Типового штатного розпису

назви структурного підрозділу та посад

назви структурного підрозділу та посад

кількість штатних посад

кількість штатних посад

посадовий оклад

посадовий оклад

фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами

надбавки

доплати

фонд заробітної плати на місяць фонд заробітної плати на рік

Послідовно заповніть кожну графу

Назви структурного підрозділу та посад

Визначайте назви посад для штатного розпису за Класифікатором професій.

Прощавайте, граблі! Як скласти штатний розпис без помилок Назви посад працівників вводьте з урахуванням Типових штатних нормативів та відповідно до Класифікатора професій.

Посади групуйте за структурними підрозділами. Розміщувати назви структурних підрозділів у штатному розписі рекомендую у послідовності, що відповідає затвердженій структурі установи.

Якщо штатний розпис міститиме назви посад, що не відповідають Класифікатору професій, то неправильним буде і наказ про прийняття (переведення) на роботу працівника, і записи про роботу в трудовій книжці. А це вже порушення законодавства про працю.

Записи у трудових книжках про найменування роботи, професії або посади мають відповідати назвам професій і посад, які містить Класифікатор професій (п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58).

Невідповідність назви посади у трудовій книжці Класифікатору професій призведе до труднощів під час оформлення:

Кількість штатних посад

Визначайте кількість штатних посад на основі типових (примірних) штатних нормативів. Ураховуйте потребу установи та граничну чисельність у межах затвердженого фонду оплати праці, яку встановив орган вищого рівня.

Кількість штатних посад та кількість працівників — не тотожні поняття. Одну посаду можуть обіймати два працівники, або навпаки, один працівник може працювати на 1,5 ставки.

Посадовий оклад

Посадові оклади працівників мають відповідати розмірам, які встановили нормативні акти для відповідної сфери. Для кожної посади, групи штатних одиниць проставляйте розмір посадового окладу за схемами посадових окладів для керівного складу, професіоналів, фахівців і робітників установи.

Якщо для посади у штатному розписі передбачили не цілу штатну одиницю, а лише її частку, у графі «Посадовий оклад» зазначайте повний розмір посадового окладу.

Надбавки та доплати

Надбавки та доплати належать до додаткової заробітної плати. Їх перелік та порядок встановлення обов’язково зазначають у колективному договорі.

У штатному розписі наводьте доплати та надбавки, що мають постійний характер та які передбачені в колективному договорі.

Фонд заробітної плати

Фонд заробітної плати на місяць дорівнює сумі посадового окладу, доплат та надбавок. Визначайте його за кожною посадою окремо. Щоб визначити фонд заробітної плати на рік за кожною посадою, помножте місячний фонд на відповідну кількість місяців. Приміром, якщо роботу за посадою потрібно виконувати цілий рік, — на 12 місяців, а якщо робота за посадою сезонна (опалювач, гардеробник), — на кількість місяців роботи з урахуванням тривалості відпустки.

Якщо для посади у штатному розписі передбачили не цілу штатну одиницю, а її частку, у графі «Фонд заробітної плати» зазначайте фонд зарплати не на цілу посаду, як у графі «Посадовий оклад», а лише той, що припадає на відповідну частку.

Коли складатимете штатний розпис, підсумовуйте дані граф «Кількість штатних посад», «Посадовий оклад», «Надбавки», «Доплати», «Фонд заробітної плати на місяць», «Фонд заробітної плати на рік».

Тож розробляйте штатний розпис із урахуванням вимог нормативно-правових актів, структури установи, чисельності працівників, положення про оплату праці.

ЖИВИЙ ЗРАЗОК заповнення форми типового штатного розпису ⋙

Підпишіть та затвердьте

Перш ніж затверджувати штатний розпис, погодьте його з профспілковим комітетом установи. Після цього штатний розпис установи підписують її керівник та керівник фінансового підрозділу або бухгалтерської служби. Оскільки штатний розпис підписують двоє осіб, то їхні підписи розміщують один під одним відповідно до їх підпорядкованості. Підписи засвідчіть печаткою.

Прощавайте, граблі! Як скласти штатний розпис без помилок Якщо посадова особа, яка має підписувати штатний розпис, відсутня, то його підписує особа, яка виконує її обов’язки, або її заступник. У цьому разі обов’язково зазначають посаду і прізвище особи, яка підписала документ.

Штатний розпис бюджетної установи-розпорядника нижчого рівня затверджує одночасно з її кошторисом головний розпорядник коштів (п. 37 Порядку № 228).

ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ

Коли вносите зміни

Керівник протягом року має право своїм наказом вносити зміни до штатного розпису, якщо:

  • змінили структуру установи (наприклад, утворили нові або ліквідували наявні структурні підрозділи);
  • змінили умови оплати праці (наприклад, розряд, розмір посадового окладу, доплат чи надбавок);
  • потрібно ввести чи вивести певні посади (професії) або змінити їх назви.

Законодавство не встановлює кількість та періодичність, із якою можна вносити зміни до штатного розпису протягом року. Це залежить від характеру змін.

Якщо до штатного розпису вносите зміни через ліквідацію структурних підрозділів, виведення зі штатного розпису певних посад (професій) тощо, то дата введення в дію цих змін має бути такою, аби керівник зміг виконати вимогу частини третьої статті 32 КЗпП — попередити працівників про наступне вивільнення через скорочення чисельності та про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці. Під зміною істотних умов праці розуміємо зменшення розміру посадових окладів, тарифних ставок, окладів, розрядів, класів, назви посади (професії).

Затвердити штатний розпис у новій редакції керівник повинен, зокрема, якщо структуру установи суттєво перебудували або законодавці змінили розміри посадових окладів і це стосується всіх посад.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді