Облік внесків до статутного капіталу комунальних підприємств ОТГ

Автор
бухгалтер, експерт з питань бюджетної сфери, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Облік внесків до статутного капіталу КП - що буде в обліку та фінансовій звітності, як обліковується вартість внеску на дату його здійснення та на дату балансу. Ці та інші питання – у даному огляді.

Статутний фонд (він же – статутний капітал) комунального підприємства об’єднаної територіальної громади (ОТГ) – це вартість внесків від його засновників. Як правило, це орган місцевого самоврядування, у якого постає питання, як такий внесок у себе обліковувати й документально оформити. Як спланувати бюджет територіальної громади: лайфхаки від експерта

Причини здійснення внеску до статутного капіталу КП

КП суттєво відрізняється від господарських товариств на кшталт ТОВ. Через це й причина внесків дещо різна й не має таких обставин, як у комерційному секторі. Так, внесок до статутного капіталу з метою покращення показників фінансової звітності, наприклад для отримання кредиту в банку, вряд чи буде здійснюватися. У такому разі гарантом виконання зобов’язань КП за банківського кредитування виступає сам орган місцевого самоврядування (ОМС), а по-суті, місцевий бюджет. І банкам цього достатньо. Якогось мінімального розміру статутного капіталу або вимог до чистих активів (власного капіталу) КП, на відміну від господарських товариств, теж не мають. Таким чином, статутний капітал КП може бути навіть 1000 грн (менше дещо сумнівно, так як у фінансовій звітності показники відображаються у тис. грн).

ПДВ у бюджетних установах- спробувати БЕЗПЛАТНО

Внески до статутного капіталу КП, як правило, мають такі причини:

 • КП передається певний об’єкт/об’єкти у господарське відання (для комерційних КП) або оперативне управління (для некомерційних КП). Разом з цим ОМС може й прийняти рішення про збільшення статутного капіталу. Або ж, навпаки, певний об’єкт забирають від КП;
 • для КП виділяють фінансування для зміцнення матеріальної бази, наприклад на закупівлю певного обладнання. На суму такого фінансування може бути прийняте рішення про збільшення статутного капіталу;
 • створення КП. У такому разі відбувається поєднання вищенаведених причин.

Якісь конкретні причини збільшення статутного капіталу законодавством невизначені, тому вони можуть бути будь-які.

У цілому виходить, що однозначних причин проводити збільшення статутного капіталу діючому КП немає. Є альтернативи – про них нижче.

Внесок до статутного капіталу, по-суті, є у повному розпорядженні КП й не може мати цільового призначення


Альтернативи операції збільшення статутного капіталу

Альтернативами збільшення статутного капіталу є:

 • передати активи як додатково внесений капітал;
 • оформити виділені кошти з місцевого бюджету як цільове фінансування.

В усіх цих випадках не потрібно вносити змін до статуту, проводити ці зміни через рішення місцевої ради та подавати документи держреєстратору щодо внесення змін до ЄДР. Крім того, за цільового фінансування є відповідальність КП за цільове витрачання коштів. Внесок же до статутного капіталу сам по собі не має цільового призначення. Щоправда по відношенню до ОМС і КП цей “мінус” досить “формальний”, так як:

 • КП контролюється ОМС як власником;
 • дані надходять на підставі плану використання бюджетних коштів, у якому міститься розподіл бюджетних асигнувань. Також ціль використання вказана у бюджетній програмі, по якій надходять такі кошти.

Отже, операцію перерахування коштів на закупівлю обладнання в уже існуючому КП краще проводити як цільове фінансування, без збільшення статутного капіталу. Це вимагає меншого документального оформлення й КП є підзвітним по витрачанню таких коштів. За потреби збільшення статутного капіталу КП можна здійснити будь-коли – наприклад, за рахунок нерозподіленого прибутку, додаткового капіталу КП. Таке рішення затверджується власником – виконкомом ОМС і рішенням місцевої ради. Цей альтернативний варіант розглянутий наприкінці даної консультації.

КП – це відокремлена юрособа, яка може прийняти рішення про збільшення статутного капіталу будь-коли, не прив’язуючись до конкретної операції по надходженню коштів від ОМС

Чи потрібний облік внесків до статутного капіталу КП?

Так, звичайно. Ніяких підстав для відсутності обліку немає. І ось чому:

 • по-перше, бухгалтерський облік повинен відображати всі господарські операції, первинні документи також мають фіксувати всі господарські операції – це принцип повного висвітлення (див. ст. 4, а також ч. 3 ст. 8 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996);
 • по-друге, навіть якщо єдиним засновником/власником КП є ОМС, то все одно це не внутрішній підрозділ ОМС. КП – це відокремлена юридична особа, а внесок до його статутного капіталу – це не внутрішня операція ОМС. КП має відокремлений рахунок, окремий статут. Для проведення таких платежів Держказначейство вимагатиме наявності відповідних документів (див. нижче);
 • по-третє, для врегулювання обліку подібних операцій Мінфін розробив і затвердив окремий стандарт. Це НП(С)БОДС 133 “Фінансові інвестиції”.

Отже, ніяких підстав пропустити в обліку таку господарську операцію чи виключити з балансу ОМС такий актив, як внесок до статутного капіталу КП, підстав немає. Видатки на такий внесок проходять і по кошторису ОМС і звіті про його виконання.

Внесок до статутного капіталу КП слід обліковувати, зафіксувати у первинних документах, меморіальних ордерах й показати у фінансовій/бюджетній звітності

Однак не поспішайте будь-яке фінансування, передачу активів до КП показувати як збільшення статутного капіталу, так як без внесення змін до статуту це не буде такою операцією (див. вище про альтернативи).

Внесок до статутного капіталу КП – це фінансова інвестиція

Щодо застосування НП(С)БОДС 121, то внесок ОМС до КП якраз і є фінансовою інвестицією, так як в обмін на такий внесок ОМС отримує частку у статутному капіталі КП. Така частка – це актив, який ОМС контролює/утримує. Від нього ОМС отримує користь – економічні вигоди (див. визначення фінансової інвестиції у п. 3 розділу І НП(С)БОДС 133. Так, КП може бути виконавцем робіт/послуг, які замовляє ОМС, КП може виконувати певні соціально-економічні функції, які потрібні громаді. Як приклад, КП “Зеленбуд” Чернігівської міської ради надає послуги благоустрою території міста у вигляді ландшафтного дизайну, озеленення тощо. Інакше, Чернігівській міській раді довелося б або займатися такими послугами самостійно, або постійно шукати інших підрядників.

Внесок ОМС до статутного капіталу КП – це фінансова інвестиція

Також внесок до статутного капіталу КП відповідає й визначенню фінансової інвестиції у пп. 14.1.81 ПКУ як господарська операція, що передбачає придбання корпоративних прав. Такий внесок – це корпоративні права. По-суті, ОМС є власником КП, затверджує усі його фінансові плани, будь-які стратегічні рішення приймаються за згоди виконкому ОМС і місцевої ради.

Як документально оформити внесок до статутного капіталу КП?

При документальному оформленні внеску до КП мають бути:

 • місцева бюджетна програма, затверджена міською радою;
 • план використання бюджетних коштів (ч. 6 ст. 22 БКУ) – якщо КП буде отримувати кошти через Казначейство як одержувач бюджетних коштів у мережі головного розпорядника;
 • внесення змін до статуту КП (якщо у ньому були відомості про розмір статутного капіталу, що не обов’язково*), його погодження з виконкомом ОМС і затвердження рішенням місцевої ради. Затвердження розміру статутного капіталу місцевою радою обов’язкове (ч. 4 ст. 78 ГКУ).
 • передача документів, а саме нотаріально завіреної копії статуту (якщо до нього були зміни), копії рішення місцевої ради до держреєстратора, заява щодо держреєстрації юрособи (форма 2). За ними держреєстратор вносить зміни до ЄДР;
 • платіжне доручення – на перерахування коштів та відповідна виписка з реєстраційного рахунку. Вони й є остаточними документами, які підтверджують здійснення внеску до статутного капіталу.

У більшості випадків цільове фінансування документально простіше, аніж проведення змін до статутного капіталу

* наприклад, у сучасних статутах ТОВ розмір статутного капіталу не обов’язковий елемент. Щодо КП у ГКУ вимоги вказувати у статуті розмір капіталу немає. Однак його, як правило, вказують. У будь-якому разі зміни до ЄДР потрібно вносити.

Як провести видатки на внесок до статутного капіталу КП?

За КЕКВ внески у статутний капітал у ОМС потрапляють в одну групу з капітальними трансфертами під одним КЕКВ 3210 “Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” (див. пп. “2” пп. 3.2.1 Інструкції з наказу Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333). Яка між ними різниця? Капітальні трансферти – невідплатні та безповоротні (назад не повертаються), одноразові й нерегулярні. У цьому є деяка схожість з внесками до статутного капіталу. Однак принципова різниця між ними:

 • кошти у якості капітальних трансфертів мають цільовий характер. Внесок до статутного капіталу, як уже зазначалося, формально не має цільового призначення, так як вони стають власними коштами КП (активами – якщо внесок був не грошима, а певним майном);
 • внесок до статутного капіталу не вважається невідплатним та безповоротним. По-перше, в обмін ОМС отримує корпоративні права – свого роду відплата. По-друге, він може бути й повернутий назад.

Самі ж кошти для здійснення внеску до статутного капіталу ОМС отримують з місцевого бюджету. З точки зору місцевого бюджету внесок до статутного капіталу – це витрати бюджету розвитку, що входить до спеціального фонду місцевого бюджету (ст. 71 БКУ). ОМС затверджують і відповідні програми соціально-економічного розвитку, цільові та інші програми, на підставі яких ці кошти й отримують (п. “22” ч. 1 ст. 26 Закону “Про органи місцевого самоврядування” від 21.05.1997 р. № 280). Місцеві бюджети можуть здійснювати видатки зокрема й на місцеві програми розвитку ЖКГ та благоустрою населених пунктів (п. 5 ч. 1 ст. 91 БК). Це будуть видатки за ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7670 “Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання”.

Бюджетні новації — 2021

Різниця між внеском до статутного капіталу КП і капітальними трансфертами/цільовим фінансування на практиці несуттєва

Перераховувати кошти на збільшення статутного капіталу потрібно лише після внесення змін до статуту підприємства про збільшення розміру статутного капіталу та держреєстрації таких змін. Це за умови, якщо у місцевій програмі або плані використання бюджетних коштів прямо вказано, що кошти призначені для збільшення статутного капіталу.

Бухгалтерський облік здійснення внеску до статутного капіталу КП у ОМС - проводки

Облік внеску до статутного капіталу КП ведемо на субрахунку 2513 “Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств”. Довгострокові – так як утримання таких часток у капіталі, очевидно, є більше 12 місяців. Одночасно слід збільшити власний капітал – це субрахунок 5212 “Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі”. Проміжним буде субрахунок 5411 “Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів”. Таким чином, облік виглядатиме так:

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

Отримано цільове фінансування для здійснення внеску до статутного капіталу КП з метою придбання ним сміттєвозів. Меморіальний ордер 2. Документ: виписка з реєстраційного рахунка.

2313

5411

3.500.000

2

Перерахування коштів на рахунок ПК (придбання фінансової інвестиції). Меморіальні ордери 2 і 17. Документ: виписка з реєстраційного рахунка.

2513

2313

3.500.000

3

Збільшено капітал у підприємствах. Меморіальний ордер 17. Документ: бухгалтерська довідка.

5411

5212

3.500.000

Чи треба обліковувати внески у статутний фонд комунальних підприємств ОТГ
АЛЛА ВОЛОВЕНКО,експерт Експертус Головбух
01.01.2021 набрав чинності Наказ № 432 «Про внесення зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»». Маєте знати, як правильно встановити вартісний критерій для «малоцінки»? Чи буде такий критерій об’єктом облікової політики установи? Чому головним розпорядникам слід визначити власні критерії визнання?

Бухгалтерський облік внеску до статутного капіталу від ОМС у КП

КП – це не бюджетна установа, тому облік у КП ведеться за іншим, аніж у бюджетників планом рахунків – з наказу Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291. Для обліку статутного капіталу тут використовуються субрахунок 401 “Статутний капітал”.

Кошти на поповнення статутного капіталу КП може отримати на рахунок:

 • у Казначействі відповідно до плану використання бюджетних коштів. Тоді як одержувач КП має бути включене у мережу розпорядників бюджетних коштів;
 • розрахунковий у банку за дозволом, який надається рішенням міської ради. Тоді включення до мережі розпорядників бюджетних коштів не потрібне.

Для отримання коштів як внеску до статутного капіталу КП не обов’язково бути включеним до розпорядників бюджетних коштів

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

Зареєстроване збільшення статутного капіталу. Документи: рішення місцевої ради, дані ЄДР.

46

401

30.500.000

2

Отримано кошти з місцевого бюджету на спеціальний рахунок у Казначействі як внесок до статутного капіталу. Документ: рішення місцевої ради, виписка з реєстраційного рахунку у казначействі або банківська виписка.

315

46

30.500.000

3

КП отримало сміттєвози

152

631

20.000.000

4

Відображено право на податковий кредит з ПДВ

6442

631

4.000.000

5

Відображений податковий кредит з ПДВ після реєстрації податкової накладної

641.1

6442

4.000.000

6

Оплата за сміттєвози

631

311

24.000.000

7

Сміттєвози введено в експлуатацію

105

152

20.000.000

ТРИ ЗАПИТАННЯ ДО БУХГАЛТЕРА ❓⏩

Подальший облік внеску до статутного капіталу КП у ОМС

На дату балансу слід збільшити вартість фінансової інвестиції на суми збільшення власного капіталу КП. Якщо ж він, навпаки, зменшився, той вартість фінансової інвестиції на субрахунку 2513 слід зменшити (абз. 2 ч. 6 розділу ІІІ НП(С)БОДС 133). Порівняння здійснюється з попередньою датою балансу. Одночасно коригуємо й капітал у підприємствах по субрахунку 5212. Дані проведення є й у Типові кореспонденції з наказу Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219. Виглядають вони так:

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

КП отримало прибуток і власний капітал збільшився на 500 тис. грн

1

Відображено збільшення вартості фінансової інвестиції ОМС у КП на суму збільшення його власного капіталу. Меморіальні ордери 2 і 17. Документи: бухгалтерська довідка, а також фінансова звітність (баланс) КП.

2513

5212

500.000

КП зазнало збитку й власний каптал зменшився на 500 тис. грн

1

Відображено зменшення вартості фінансової інвестиції ОМС у КП на суму зменшення його власного капіталу. Меморіальні ордери 2 і 17. Документи: бухгалтерська довідка, а також фінансова звітність (баланс) КП.

5212

2513

500.000

Облік внесків до статутного капіталу КП передбачає постійне коригування вартості фінансової інвестиції на кожну дату балансу

Цільове фінансування з подальшим збільшенням статутного капіталу

Розглянемо також альтернативний варіант. Як зазначалось, рішення про збільшення статутного капіталу можна прийняти й пізніше рішенням місцевої ради. Однак для такого варіанту:

 • у місцевій програмі та плані використання бюджетних коштів має бути вказана їх кінцева мета як придбання обладнання тощо, а згадок про збільшення статутного капіталу немає. КЕКВ буде той самий 3210 “Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)”. Однак ТПКВКМБ / ТКВКБМС має бути інший, наприклад 6030 “Організація благоустрою населених пунктів”;
 • у КП мають бути власні джерела збільшення статутного капіталу, наприклад нерозподілений прибуток у потрібній сумі. Перед такою операцією рішення про збільшення статутного капіталу має бути теж затверджене місцевою радою.

Статутний капітал можна збільшити незалежно від цільового призначення бюджетних коштів за наявності внутрішніх джерел такого збільшення у КП

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Облік у ОМС

1

Отримано кошти цільового фінансування для придбання КП сміттєвозів

2314

5411

2.400.000

2

Перераховані кошти цільового фінансування на рахунок КП

5411

2314

2.400.000

3

На дату балансу періоду, коли КП збільшило статутний капітал показано збільшення вартості довгострокових фінансових інвестицій з причини збільшення власного капіталу КП (підстава: абз. 2 ч. 6 розділу ІІІ НП(С)БОДС 133). Меморіальні ордери 2 і 17. Документи: бухгалтерська довідка.

2513

5212

1.500.000

Облік цільового фінансування та подальшого збільшення статутного капіталу у КП

1

На спеціальний рахунок у Казначействі отримано кошти як цільове фінансування для придбання сміттєвозів

315

482

2.400.000

2

Сміттєвози отримано від постачальника

152

631

2.000.000

3

Відображено розрахунки з ПДВ

6442

631

400.000

4

Відображений податковий кредит з ПДВ після реєстрації постачальником податкової накладної

641.1

631

400.000

5

Сміттєвози введено в експлуатацію

105

152

2.400.000

6

Нарахована амортизація

91

131

10.000

7

Нарахований дохід від цільового використання коштів

482

745

10.000

8

Доходи віднесено на фінансовий результат

745

793

10.000

9

Після рішення місцевої ради зареєстровано збільшення статутного капіталу за рахунок наявного нерозподіленого прибутку (1.500.000 – наявний залишок нерозподіленого прибутку на момент рішення місцевої ради).

441

401

1.500.000*

*дана операція ніяк не пов’язана з отриманням цільового фінансування та може бути здійснена й без нього, якщо у КП є джерела для її проведення (нерозподілений прибуток).

Мінфін оновив порядок подання фінансової звітності

Внесок до статутного капіталу КП у фінансовій звітності ОМС

У фінансовій звітності ОМС показуємо внески до статутного капіталу так:

 • у Балансі ОМС (форма № 1-дс) – внесок до статутного капіталу (фінансова інвестиція) відображається у рядку 1112 “Довгострокові фінансові інвестиції: акції та інші форми участі в капіталі”, а одночасне збільшення суми власного капіталу у рядку 1430 “Капітал у підприємствах”;
 • у Звіті про рух грошових коштів (форма № 3-дс) – отримання коштів з бюджету за рядком 3230 “Надходження цільового фінансування”, а їх перерахування на рахунок КП за рядком 3245 “Витрати на придбання фінансових інвестицій”;
 • у Звіті про власний капітал – рядок 4210 графи 6 “Збільшення капіталу в підприємствах”.

Вебінарний марафон доя Дня бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді